torsdag 31. mai 2012

VINDMØLLENE I HVIDE SANDE

En eventyrlig oval pinse i Danmark er tilbakelagt. Hvide Sande er samme drøm av en opplevelse som i fjor. Det samme er hele Limfjordlandskaper. Nok en gang- hvilke dimensjoner over naturen!
I år var jeg, utenom de fagforretninger jeg skulle besøke, ekstra opptatt av vindmøller. Og i Hvide Sande fikk jeg svaret vedrørende de påstander  Dalanes lokale vindmøllemotstandere har om ødeleggende støy. I Hvide Sande befinner seg 3 mega vindmøller av siste modell på rekke og rad ved stranden. Og så er det i tillegg en mindre av forrige generasjon som står helt alene skuende utover Ringkøbing Fjord.
Denne siste produserte en del støy fra avstand rundt 200 meter. Når det gjaldt de tre store gikk jeg helt inntil den ene og hadde de to andre til henholdsvis høyre og venstre for meg. Null støy! Jeg spurte en som arbeidet i en bedrift rundt snaut 200 meter fra disse tro meeget høye møllene om de ansatte var plaget av støy.  Overhodet ikke! Med den nye generasjon støysvake møller var dette problem så godt som eliminert.!
Og det er disse toppmoderne møller som planlegges bygget i Norge i klynger tilstrekkelig langt fra bolighus til at de representerer noe som helst miljøplage.
Enkelte jeg snakket med i Danmark fremhevet solglimt og skygger som klart minus med vindmøller. Til det er å svare er at da jeg i strålende pinsevær sto under mega-vindmøllen klarte jeg ikke å oppdage et eneste solglimt fra møllevingene. Kanskje de bruker matt lakk for å forhindre sjenerende og vedvarende solglimt?
De nye vindmøller med virkelig store blader roterer meget langsomt ettersom de utnytter prinsippet om kraftX arm.  Vindmøllene med kortere blader stresser mye mer og lager derfor tildels absolutt plagsomt lyd. Men disse er i mine øyne allerede museumsgjenstander og kommer ikke til vår region i Dalane.
Når det gjaldt de megamøllene i Hvide Sande var det faktisk en vitalisering og forskjønnelse av  den fysiske ramme rundt denne koselige blanding av bygdesentrum, fiskerihavn og koselig liten by . Det er bare å reise ned og sjekke selv!