tirsdag 21. november 2017

Den internasjonale krokodille-kapitalisme utrydder menneskerasen

Kineserne ber om at "de må få leve i interessante tider". Gudene skal vite at min generasjon har opplevd "en særdeles interessant tidsutvikling". Jeg var født da Hitler skjøt seg selv, jeg har opplevd månelandingen og står nå midt oppe i en  ekstremt hurtig teknologisk utvikling som nå sannsynligvis kommer til å utrydde menneskerasen som mennesker med egne tanker og følelser.
I tidligere tider var enkle sjeler fullstendig underkastet en dømmende Gud og hans "representanter". Du hadde ikke lov å tenke selv, det skulle presteskapet ta seg av. Du var kommandert til å møte opp i kirken og høre på noe lirum-larum du ikke forsto et ord av. Du var redusert til et middel for å massere egoet til noen psykopater som aldri skulle vært i nærheten av en prekestol. Du behøver ikke reise så altfor langt fra Egersund Sentrum for å oppleve at dette svineriet ( fullt lovlig)  eksisterer fullt ut ennå i "det moderne Norge" anno 2017!!
Så ødeleggende dette har vært, og er den dag i dag, for millioner av menneskeliv, så er det bare småtterier mot det som nå tegner seg i horisonten verden over. Og det er at lederne for verdens nye fellesreligion, KAPITALISMEN, opererer over hele verden og kjenner ingen landegrenser. Og mens tidligere tiders presteskap reduserte almuen til religiøse slaver, så reduseres verdens befolkning mer og mer som økonomiske slaver, av en umenneskelig økonomisk overklasse,  som gjør (for meg 100 % subjektivt) italiensk mafia til rene englebarn i sammenlikning.
I det minneverdige film-epos, Gudfaren, var det snakk om the four families (de fire familier) som kontrollerte New York. De er bare speidergutter i sammenlikning med de business-families (forretnings-familier) som nå har hele kloden som tumleplass for sin "forretningsvirksomhet".
I de glade 1950-årene visste vi alle at det skulle bli bedre i Norge, som i USA. Målet var trygge jobber og ordnede arbeidsforhold og god balanse mellom fagforeninger og "det private næringsliv". Akk, hvor lenge var Adam i Paradis??  Ikke så altfor lenge.
Det eneste jeg har tatt med meg fra en fullstendig meningløs tilværelse i Heimevernet, er ordet SITRAP (situasjonsrapport).
Min personlige SITRAP vedrørende dagens verdenssituasjon er som følger: Menneskeheten er under angrep fra to kanter. Først fra Islams fanatikere som har som eneste formål å redusere enhver selvstendig identitet og innføre øyeblikkelig dødsstraff for de som våger bare å prøve på å tenke selv. Disse fanatikere har god drahjelp av politiske"godhetstyrannister" med store hjerter og null ansvarlig fremtidsrettet tenking.
Angrepet fra andre kanten er like skummelt. Den kommer fra de økonomiske karteller som kjenner ingen landegrenser. Oppskriften er totalt monopol, ingen faste ansettelser, underbetalt arbeidskraft, ingen fagforeninger, minimale beløp til samfunnsansvarig skattebetaling og i det hele tatt utnytte så mange over hele verden som mulig, så mye som mulig.
Når eksempelvis bank-industrien tjener himmelropende uanstendig med penger, så er det det "et strålende eksempel på det private initativ". Når det globale bankvesen kratsjer fullstendig (grunnet himmelropende grådighet og uforstand) som det gjorde i 2008, veltes alle tap over på helt sakesløse bankkunder. Da er det plutselig helt greit å "sosialisere". Det kapitalistiske virus som utvandret fra Sveits til USA, fant et fantastisk jordsmonn til å utvikle seg i. På sikt kommer dette til å bli mennesketens utryddelse og selvforskylte selvmord. Ikke i min tid , men, desverre, det kommer.