mandag 20. november 2017

Halvparten av sosialutgiftene går nå til innvandrere

I en avisartikkel jeg leste før helgen, kom det fram at halvparten av Norges sosialutgifter går nå til innvandrere. Det går også fram av artikkelen at vi i Norge nå har en permanent klasse av fattige. En fattigdom som vi har importert. Og som øker hele tiden.
Personlig har jeg ingen som helst uvilje overfor innvandrere, men jeg er imot en fullstendig hodeløs innvandringspolitikk. Som jeg har blogget før, politikere med "stort hjerte", uten klar hjerne som ser sammenheng fram i tid, er vel så farlige for en nasjon som "hjerteløse" politikere utstyrt med en klar og analyserende hjerne. Og ikke minst- ansvar for kommende generasjoner!
Innvardrerne har gjort Egersund til en mye mer sosialt spennende og fargerik by. Men, mesteparten står helt utenfor arbeidslivet, og vil aldri komme inn i det. De mangler både kompetanse og språkkunskaper. Dette rådyre og triste faktum gjelder landet som helthet.
Den moderne og industrialiserte verden står nå foran enorme utfordringer på et arbeidsmarket som ligger konstant i 130 km/t når det gjelder endringshastigheten!!
Selv innfødte nordmenn som nærmer seg "eldre arbeidskraft" (45 år) vil få stooore utfordringer i framtiden ettersom "kompetanse" er ferskvare og går ut på dato fortere enn svint. Bare spør en bilmekaniker.
De med de "stoore hjertene" i den  politiske leir har vist glemt bort at det er ikke "snakkehodene på evige seminarer" som skaper verdiene i et samfunn. Det gjør faktisk de som virkelig produserer nødvendige produkter og tjenester og får inntekter som danner grunnlaget for bl.a. sosialutgifter.
Jeg tenker med gru på fremtiden på vegne av den yngre generasjon som skal ut på et beinhardt arbeidsmarked. En generasjon som skal finansiere livet til stadig flere fattige innvandrerere, "unge pensjonister" og en økende hær av "skoletapere" som går "på tomgang" resten av sitt liv.
Som jeg ser det, burde økonomisk forståelse være et av hovedfagene i skolesystemet. Desverre så er denne aldeles livsviktige kompetansen mangelvare. Resultatet er at i USA går halvparten av befolkning rundt med konstant økomomisk stress grunnet uhåndterbar gjeld forårsaket at "total hodeløs bruk" av kredittkort. Vi er på full fart dit i Norge også.
Et annet moment med "den hodeløse innvandringspolitikken" i Norge er at vi også får et parallesamfunn, religiøst sett, hvor helt andre sosiale regler gjelder. Bl.a.et kvinnesyn fra mer enn tusen år tilbake. Hvis de meste fanatiske av de Islamske Imaner i Norge hadde fått all makt, ville det demokratiske Norge vi i dag tar som en selvfølge, avgått ved en plutselig død. Og  de "med de store hjertene" ville da først få se hvilke krefter de har gitt næring til.
På Cuba heter det "sosialisme eller døden". Så kan enhver selv sjekke hvordan denne "sosialisme" virker i hverdagslivet. I Pakistan er det dødsstraff for de som faller fra Islam og konverterer til eks. kristendom. Å ha slik makt må jo være norske imaners våte drøm. Og da ville Norge blitt patruljert av "religiøst moralpoliti" som de har det i Saudi-Arabia og Iran. Og dette "moralpolitiet" tar det som en selvfølge at de kan  når som helst troppe opp i private hjem for å se til at spesielt damene er "anstendig kledd"og hodet tildekket. I sitt eget hjem! For en som meg som blogger slike "formastelige tanker" ville veien til henrettelse vært svær kort i Barbariet  ved navn Islamsk Stat. En stat hvor homifile kastes ut fra hustakene og jentunger holdes som seksuelle slaver. Allah er stor!!!!