tirsdag 7. november 2017

Spennende byråkratisk/politisk rabalder i Sokndal

"I Sokndal kommune er det desverre en kultur for å kritisere istedet for å arbeide. Denne kulturen er ikke ny; den har vært der i årevis".
Denne krystallklare melding fra Sokndals ordfører i DT 6/11 må være en av de mest forfriskende- og ærlige - meldinger fra noen Dalane-politiker de senere generasjoner. Dette er udiskutabelt, enten  forholdene på Soknatun tilsier at ordføreren føler seg forpliktet til å uttale seg, eller ikke.
Interessant er også ordførerens konklusjon:"Kommunen har fått en rådmann som leverer".
En kommunestyre-representant fra AP konkluderer med:"Rådmannens ordbruk mot egne ansatte hører ingen steds hjemme.".
For meg , som ekstra politisk samfunnsborger, er dette virkelig "interessant politisk/byråkratisk råmateriale". Her må jeg tenke høyt og repetere hvordan jeg oppfattet forholdet politikere,byråkrater på alle nivåer i et fungerende demokrati.
Folket (velgerne) velger inn de politikere som de samme velgere, hver især, føler at representer nettopp deres politiske syn og livsverdier best. I et livkraftig demokrati skal det hele tiden være uenighet langs hele den politiske fargeskala. Hvis stillheten rår, tyder det på et undertrykkende diktatur, frykt og konstant redsel for makthaverne. Eller total hjernevasking.
Som jeg ser det, er ordførerens "kommunens fremste person" når det gjelder å se til at skattekronene blir brukt fornuftig, til nåværende og fremtidigere innbyggeres beste.
Og så har hele kommunestyret, med ordføreren i spissen, overoppsynet med rådmannen, som på sin side skal få "troppene" til å få satt ut i det virkelige liv hva de folkevalgte har bestemt.
Saken i Sokndal forvirrer meg litt. Kommunens ordfører er krystallklar på at (for han) er det (som jeg subjektivt tolker det) en mangeårig unnasluntrings-kultur i Sokndal. Hvis (og jeg understreker hvis) dette faktisk er tilfelle, bør kommunens befolkning være glad for at noen endelig tar tak i en faktisk uholdbar situasjon. Skattekronene skal ikke brukes til å holde liv i et byråkrati som ikke fungerer! Og det gjelder i hele kommune-Norge. Uforpliktende koseklubber hører privatlivet til.
"Det vi også kan slå fast, er at den nye rådmannen har en helt annen lederstil enn vi har hatt i kommunen tidligere". Uttalelsen fra varaordføreren er også interessant. Uttalelsen er jo stikk motsatt av ordførerens vedrørende denne yyytters betente saken.
For meg gjelder tre spørsmål i denne sak:
1. Er ordføreren plassert så langt fra "krigssonen" at "det elendige arbeidsmiljøet" i Soknatun har gått ham helt hus forbi?
2. Er kommunesjefene i Sokndal gjennom årene blitt  så godt vant med et ytterst behagelig arbeidmiljø at "krav om å levere noe for lønnen" ender i kollektiv sykemelding?
3. Er den konstituerte rådmann en person som ikke eier sosiale antenner?
 I intervjuet i DT sier varaordføreren at han selv ikke har vært direkte vitne til den stilen rådmannen legger for dagen i møte med de ansatte. Han sier også at det er sjelden at en situasjon, eller sak, er enten svart eller hvit. MEEEGET VISE ORD !!!!
Og nå venter jeg bare på at ordføreren øyeblikkelig kontakter Tom Cruise som er i nabolaget (Prekestolen). Her må jo lages en film om "det politiske drama" i Sokndal! Tenk på de enorme inntektsmulighetene og markedsføring av "bygdo". Prekestolen og Trollpikken, move over!!!