mandag 6. november 2017

Eigersund Kommune må skjerpe seg

Personlig var jeg ferdig med vanviddsprosjektet, flomsikring Elveparken Egersund, men Kurt Sæstad sitt meget oppklarende leserinnlegg i dagens DT, får meg nok en gang inn på banen.
Gjennom livet har jeg erfart at korrupsjon er internasjonalt gjennomtrengende i samrøret mellom politikk og "business". Så og i Norge. Og så finnes det en flytende gråsone ved navn "kamaraderi".

For meg er inkompetente og udugelige politikere og byråkrater like farlige for samfunnets økonomi som korrupte politikere og byråkrater,minst like farlige (!) for et økonomisk fungerende og sivilisert samfunn! Korrupsjon kan kort beskrives som " to parter som rotter seg sammen for å lure tredjemann (offentligheten).
Kurt Sæstad stiller et tankevekkende spørsmål i sitt innlegg:" Hvordan i all verden kan kommunen engasjere et utenbys firma på timebasis i et slikt millionprosjekt når det vrimler av kompetente entreprenører lokalt?"
I et gjennomkorrupt samfunn som  eksempeltvis Ukraina ville selvfølgelig stanken fra korrupsjon gjennomtrengt omgivelsene i en sak som denne.
Her er det ikke snakk om korrupsjon, men likevel er prosjektet skandalisert.
Hos seriøse private "forretnings-aktører" er det en selvfølge at du er direkte økonomisk ansvarlig for dine økonomiske disposisjoner. Så ikke i det offentlige! Her kan de økomomisk uansvarlige og udugelige leve livets glade dager, helst mesteparten av tiden på tompratende "kurs". Helst utenlands!

Opinionen var springbrettet som gjorde at Sverre Garpestad sammen med Svein Oscar Nuland kunne demonstrere for hele verden hvordan det effektive og private initiativ er det tungrodde og (ofte) bakstreveske byråkrati totalt overlegent når det gjelder handlekraft og effektivitet. Jeg tenker da selvsagt om sagaen om steinformasjonen med to p-er.
Men- i rettferdighetens navn må sies at Eigersund Kommune i akkurat denne sak kom på banen lynraskt med parkeringsplasser, toaletter og det hele. Mer av dette for framtiden!!
Og når det gjelder sluttregningen på vanviddet Elveparken, har min magefølelse fortalt meg at sluttregningen vil blir rundt 60 millioner norske kroner. Kurt Sæstad i sitt tankevekkende innlegg antyder en sluttregning på over 40 millioner. For meg er det altfor snaut.
Jeg vil slutte med å si meg helt enig med Kurt at flomsikringsjobbene som er gjordt i Tengselva og på Launes fortjener en sekser på terningen. Så hvorfor i all verden skulle vi ende opp med et prosjekt i Lundeelva til maks en toer på terningen???