torsdag 9. november 2017

Jordklodens nåværende arbeidsliv foran undergangen

Den industrielle revolusjonen som begynte i England drøye 200 år tilbake i tid, forandret verdens-samfunnet på sikt. Virkningene på generasjonene etterpå, helt fram til i dag, var revolusjonerende. Men- virkningen av digitalisersering av samfunnet idag, pluss kunstig intelligens, vil få en virkning og forandring av samfunnet som er 3000 ganger (!!) så stor i forhold til den industrielle revolusjon. Det blir simpelthen ikke nok jobber til alle. Og den EKSTREMT raske utviklingen gjør at at universiteter, høyskoler, osv.  ikke klarer raskt nok å utdanne befolkningen til disse nye jobbene som krever spesialkompetanse som må utvikles fortløpende,
Og det er ikke "gammeldagse yrkene" (snekkere, elektrikere,tømmermenn osv.) som er mest i faresonen.  Når den nye generasjonen intelligente maskiner kommer, vil det være ingeniører, finansielle analytikere, revisorer, regnskapsførere. osv. osv. som vil bli gjordt overflødige. Hva da med gammeldagse lærere og kjedelige skoler med usunt inneklima? Et vitebegjærlig barn kan jo få all den viten de trenger på nettet. Som det er i dag er jo selve undervisnings-modellen totalt ødeleggende for at ethvert barn skal få utvikle og lære utfra sine personlige forutsetninger! Helt på trynet at et arrogant byråkrati skal få ødelegge så mange unges framtid!! Et byråkrati som har sørget for at mesteparten av lærernes tid skal brukes til å fylle ut skjemaer og ikke først og fremst tilføre elevene nødvendig viten!
Jeg ser det samme innen helsevesenet, politiet og militæret- over hele verden. Overbetalte, udugelige og arrogante byråkrater/ledere får utfolde seg i fri dressur. Og maktvåpenet er det samme som Stalin brukte- frykt og redsel som gjennomsyrer livet til de "underordnede".
Og når det gjelder militæret, så er den ti-episoders lange kvalitets-serien om Vietnamkrigen på NRK opplysende og sjokkerende.Når amerikanske presidenter" lyver så det renner etter" overfor sitt eget folk, beviser det bare at Donald Trump ikke er den første amerikanske president med svært så avslappet forhold til "den objektive sannhet".
Apropos serien Vietnam, så ser jeg den ved hjelp av Apple-TV. Jeg ser den når det passer meg, helt uavhengig av sendeskjemaet til NRK. Jeg har vært treg med å følge med i den digitale utviklingen, men når det gjelder TV er jeg helt oppdatert. Jeg "strømmer" hva jeg vil og når jeg vil fra NRK sitt rikholdige arkiv, også dagens programmer. Få dere Apple-TV snarest, så forstår dere at "gammeldags TV-titting" - "slavebundet av NRK sitt sendeskjema"- hører til på museum.
Men- jeg sverger fortatt til DVD, i tillegg til Nettflix og Utube. På samme måte som med papiraviser. Der står jeg på listen over "sterkt truede dyrearter". Nettaviser er greit nok, men totalfølelsen av å bla i en knitrende papiravis kan ikke (for meg) nettet konkurrere med.
Når det gjelder framtidens arbeidsliv, blir nok en av de sikreste samtalekonsulenter. Muskler og sosial kompetanse er begge ferskvarer som må vedlikeholdes daglig. Når den sosialt berikende samtalen forsvinner i et over-teknifisert samfunn, er vi på vei til at mennensket blir teknologiens nyttige idioter. En av de oppegående spåmenn om framtidens samfunn uttalte noe en gang som er skrevet med ildskrift i mitt indre. " Roboter kan aldri bli mennesker, men mennesker kan blir roboter"! Menneskerasen er på vei dit nå, i ekspresstempo!! Utvendig ser vi ut som våre forfedre, men innenfor er det ingen drømmende sjel tilbake.Smartphonen har utryddet sjelen fullstendig!!