onsdag 8. november 2017

Service-fiendtlig betongbunkers Egersund Politistasjon

I min store og utbredte bekjentskapskrets gjennom årene var det en , nå avdød, særdeles frittalende person.  I visshet om at våre "frimodige utvekslinger" ble fullstendig avlåst i det "private rom", var det bare rett frem med ytringer som ingenlunde hørte hjemme på sosiale media.
En av hans kjepphester var å hakke på den (for han) uhellige treenige P- Predikanter, Politikere og Politi. Jeg skal ikke gjengi hans fargerike subjektive beskrivelser, men kan konstantere at det kan være overdådig- og- gratis privat underholdning hvis man har interessant nok bekjentskapskrets.
Mr. X var dog i bunnen en meget intelligent person som brukte meg som sikkerhetsventil når det gjaldt å få ut frustrasjonene angående "de udugelige, uansvarlige, arrogante, overbetalte osv. osv.",

Men en uttalelse fra ham festet seg som limt inne i meg: "Hvis inkompetansen, uansvarligheten og arrogansen sammen får regjere en politistasjon, har forbrytere, ja sogar mordere, glade og frie dager. Merk mine ord"!  (Han skulle få mer uhyggelig rett enn han ante).
Mitt eget forhold til politiet i Egersund har  gjennom årene vært humørfyllt og avslappet. Grunnet at min fader var sjåførlærer og jeg våpenhandler, var det inn og ut med dokumenter på politistasjonene i Strandgaten, Sandakergt.( rett overfor butikken), DDR-bunkersen i Lerviken og tilsist i den service-vennlige og rommelige avdeling i Lerviksgården.
Mange nattlige og gode diskusjoner hadde jeg med staben da stasjonen var lokalisert i DDR-bunkersen. Vi var stort sett på samme alder, og jeg betraktet dem ikke først og fremst som "politifolk", men som omgjengelige "kompiser" som hadde sine oppdrag å utføre. Da min fader forlot verden, den eldre stab på stasjonen forsvant , og jeg i tillegg sluttet som våpenhandler, hadde jeg egentlig ikke lenger noe på politikammeret å gjøre. Så jeg ble ikke med til flyttingen til "ødemarken" i enden av Strandgaten. Den politimann som (for meg) har bygget bro mellom min generasjon politifolk i Egersund og de nye helt unge politifolk, er joviale,humørfyllte og stødige Magnar Sandstøl. At han i tillegg fikk (som jeg) oppleve det aller siste kapittel av hest-og-kjerre samfunnet i Helleland gjør at vi har en felles kulturell platform. En meeeget trivelig medborger!
Så da jeg omsider hadde ærende (nytt pass) til Egersund Politistasjon Ødemark, fikk jeg bakoversveis. I forhold til de rommelige forhold i Lerviksgården, var det jo trangt og lite komfortabelt. Og så var jo politiet låst inn bak et "beskyttelsgjerde", som ble åpnet etter at du hadde sittet på vent en stund og allernådigst slapp inn! Du snakker om å gjøre hele settingen til en virkelig "dyster" og svært lite imøtekommende opplevelse! Er dette opplegget på landetst politistasjoner i framtiden, så vil sannnelig den "innebygde" avstanden mellom politi og publikum bli ytterligere forsterket. Hvem er ansvarlig for dette (for meg subjektivt) bakstreverske hål-i-håve opplegg??
Jeg fikk god service med passet og har fått god assistanse ved en senere anledning på Egersund Politistasjon Ødemark. De ansatte kan jo ikke lastes for at det er blitt så utrivelig med en i utgangspunkt mistenkeliggjøring av alle besøkende før de allernådigst slipper inn med sitt ærende. Det er jo absurd teater at politiet her føler de må "sikres og beskyttes" på alle  tenkelige vis mot de samme borgere som over skatteseddelen betaler det samme politi for beskyttelse!!! Absurd teater!!
Og når det gjelder Monica-saken i Bergen fikk jo hele Norge en uhyggelig innføring i hva som skjer når inkompetansen, uansvarligheten og arrogansen regjerer et politikammer.