torsdag 7. april 2011

Alle typer danser skal danses på min blogg

Min blogg er et norgesposjekt. Horisonten er hele verden.
Min bakgrunn er meget spesiell. Jeg skal kort ta med det grovste. Jeg er født inn det gamle bondesamfunnet på slutten av krigen i en religiøs sekt. Jeg er muligens den eneste nålevende person i  Europa som fullt ut forstår Amishkulturen i USA. (Google Amish). Sekten tok jeg farvel med i ung alder med mange interessante minner.
Grunnet familiære forhold drev jeg sportsforretning i mange år fram til rundt 2000..
Den har jeg nå spesialisert til Europas mest australske butikk. Dette er et hobbyprosjekt som medfører at jeg i turistsesongen har besøk av mye utlendinger og får praktisere engelsk og tysk.
En annen hobby blir denne bloggen som planen er å utvikle til landest mest komplette. Om det lykkes spiller ingen rolle. Bloggen har nemlig medført at jeg omsider danser naturlig med internett. Like så stor forskjell som det er på all verdens danser, like stor forskjell skal det være på mine blogginnslag. Og ettersom alle har hvert sitt ståsted mentalt, så vil opplevelsene av de assorterte innslag oppleves vidt forskjellig. Akkurat som livet.
Jeg skal avslutte med to satser som utfyller hverandre:
I Løgstør i Danmark  så jeg følgende plakat: "Vi leste stadig at for lite mosjon og for mye usunn mat, røyk og drikke er direkte livsfarlig. Vi måtte gjøre noe med disse aldeles forskrekkelige tilstandene Vi har derfor nå sluttet å lese."
Den andre er visdomsordene fra poeten Frederico Garcia Lorca som Franco henrettet under den spanske borgerkrig: " Den dagen en slutter å bekjempe sine instinkter, den dagen har en lært å leve".

Blandt de tusener av ordspråk jeg er har er denne min absolutte farvoritt. Og disse ordene hørte jeg faktisk i en sang av Hellbillies:  FORSENT  Å  TA  SEG  TID  NÅR  DET   HELE  ER  FORBI.
Desverre er det magiske livet et utsettelsesprosjekt for de fleste av oss.
Oscar Wilde supplerer dette med å si:" LIVET, det finnes intet mer sjeldent i verden. De fleste mennesker eksisterer bare".
Så start din indre livsrevolusjon nå!