tirsdag 12. april 2011

Meget betryggende melding

"VERDENS  UNDERGANG   BLIR   IKKE   I   DAG.  DET   ER   ALLEREDE   MORGEN   I   AUSTRALIA".   sitat Charles Schultz

Charles har helt rett. Du kan bare ta en telefon til Australia i dette øyeblikk, så får du det bekreftet.