fredag 8. april 2011

Ordfører Dag Sørensen, Sokndal, som lysende eksempel

En dame jeg kjenner godt flyttet som 15åring fra Sokndal til Egersund. Hun kan nå være rundt 45. Jeg spurte henne om hun merket forskjell på mentaliten mellom sokndøler og egersundere. Svaret kom kontant:" Sokndal var et mye mer raust samfunn en Egersund. Det kunne jeg skrive som leserinnlegg i lokalavisen og nevne med navn." Nå er det vel så at alle lokalsamfunn har hele skalaen av mennesketyper.
Men en ting er sikkert- Egersund kunne aldri fått fram en ordfører med de raushetens dimensjoner som Sokndal har fått i Dag Sørensen. Da jeg i lokalavisen skjelte han ut etter noter nærmest som en idiot i bompengesaken,
kom han rett etter inn til meg og forkynte at i egenskap av CittaSlow ambassadør var det min plikt å skjelle ham ut som idiot i ordførerrollen når jeg mente det var på sin plass. Hvis ikke var jeg ikke verdig til å være ambassadør for Sokndal!
Kan noen i sin villeste fantasi forestille seg at Egersund hadde fått fram noe liknende i ordførerstolen ? De to siste ordførerne i Egersund  utgått fra Høyre er jo fra mitt ståsted det stikk motsatte. Sjeldent har jeg opplevd noe mer stakkarslig.
Jeg skal avslutte med et visdomsord fra Dag Sørensen: " INDIVIDETS  FRIHET STÅR I FORHOLD TIL FELLESSKAPETS   STYRKE". Jeg er ikke sikker Dag fullt ut forsto enormiteten i dette visdomsord.  De mest primitive på høyresiden vil iallefall aldri forstå det.