mandag 11. april 2011

Politikere bør intelligenstestes før de tildeles makt

"Demokrati muliggjør valg av mange inkompetente i stedet for utnevnelse av noen få korrupte".
 Disse visdomsord fra åndsgiganten George Bernard Shaw burde alle lære seg utenat. De rommer en aldeles forkrekkelig sannhet. Spør Islands befolkning.
Den samme befolkning ville også nikket til uttalelsen fra en annen åndsgigant: "Fram til nå har jeg vært bombesikker på at det er to faktorer som er uendelige. Og det er den menneskelig dumskap og universet. Imidlertid har jeg i det siste begynt å tvile på universet!"
For min egen part behøver jeg ikke å gå ut over Egersunds grenser for å gi et eksempel på forskrekkelige eksempler på udugelighet, uansvarlighet og arroganse i skjønn forening.
Broen over jernbanestasjonen er direkte livsfarlig for myke trafikanter. Det synes tydeligvis ordfører og varaordfører er helt i orden. Disse samme to synes også at det er helt i orden at det settes opp bommer som skal finansiere en bro over E39 til et privat industrifelt. Ikke et øre til helt nødvendig forbedring av jernbanebroen som kan redde uskyldige liv. Men pengene skal gå til å øke verdien på et privat industrifelt!
Skal jeg velge mellom et effektivt,korrupt og velfungerende samfunn sammenliknet med et demokratisk, uansvarlig og inkompetent samfunn, er valget enkelt. Jeg velger klart det første. Det siste kan være farlig.
For å hindre at sørgelige politiske figurer havner i politiske maktposisjoner må de først testes hva angår intelligens i samfunnsforståelse. Deretter må de skrive under på at de er personlig ansvarlige på alle måter for deres politiske beslutninger.
Den amerikanske psykolog Rollo May har oppskriften på en verden gjennomsyret av virkelig mening med tilværelsen. Og det at ethvert individ må stå totalt ansvarlig for alle sine handlinger i første og andre ledd. Hvis det hadde blitt gjennomført, ville eksempelvis ruineringen av Islands befolkning vært umulig. Og den uvitende og arrogante udugelighetens pompøsitet på alle politiske nivåer ville blitt uryddet over natten.