fredag 20. januar 2012

DEN ITALIENSKE SKIPSKAPTEIN OG LEDEREN AV AUF

Når det oppstår krisesituasjoner reagerer menneskerasen på tre forskjellige måter.
Den ene tredjedelen stikker av med en gang og lar alle andre i stikken.
Den andre tredjedelen blir helt paralysert ute av stand til  foreta seg noe som helst.
Da det smalt på Utøya stakk lederen i AUF pluss en håndfull andre fra valplassen- og hvis historien stemmer- ordret båtfører til å transportere dem bort fra øyeblikkelig. Dette til tross av at m.s THORBJØRN var sertifisert for opptil 50 personer iflg. mine opplysninger.
Om noe av de rundt 70 ungdommene som ble skutt kunne blitt reddet hvis denne (i mine øyne feige og egoistiske gjengen) hadde handlet annerledes kan man bare spekulere i. Uansett hvor mye AP prøver å feie dette under teppet vil det til evig tid være en usolidarisk flekk på renommeet til AUF og som vanskelig kan vaskes bort.
Så har vi den italienske skipskapteinen som oppførte seg (i mine øyne) som en like ynkverdig kujon av laveste rang  da han forlot skipet og lot rundt 4000 passasjerer seile sin egen sjø.
For meg er disse to opptredener eksempler på hvor dypt det går an å synke som befinner seg i stillinger som medfører ansvar for sine medmennesker.
Det er imidlertid en meget interessant forskjell på hvordan Italia og Norge har reagert overfor ynkeligheten. I Italia blir kapteinen fortjent nok hudflettet av hele nasjonen for sin nederdrektige opptreden. I Norge har det styrende AP gått i ringvern rundt AUF-lederen. Fra mitt ståsted er dette en bekreftelse på at usolidarisk ynkelighet på sitt aller verste er en politikk som er helt greit for AP. Dette til tross for de svulmende taler om solidaritet og kjærlighet.
Kvalmen stiger på. Jeg må stoppe nå.

Jeg vil understreke at hvis ikke historien stemmer, så kjennes disse mine betraktninger døde og maktesløse hva angår det norske innslag her. Den eneste som helt nøytralt kan bekrefte den er skipsføreren på m/s Thorbjørn. Hans klare første uttalelser på TV ble tatt bort i senere reportasje. Og så klager denne hyklernasjon på at i China og mange andre land finnes sensur.
Nå er jeg to millimeter fra å spy.