torsdag 9. februar 2012

LYSET, TIDEN OG TYNGDEKRAFTEN ER DEN HELLIGE TREENIGHET

Den serien om kosmos (verdensrommet) som har gått på NRK 2 de siste tirsdager burde være elementær lærdom for alle opplyste borgere på moder jord som ikke vil risikere å henslepe sitt liv i mulig fullstendig religiøs villfarelse grunnet at de som religiøst blinde er ledet i den religiøse fortapelse av like blinde.
Hvis det finnes noen "Gud" langt der ute som er "treenig", så er det LYSET,  TIDEN  og  TYNGDEKRAFTEN
som skapte Kosmos. Denne særdeles informative serien utryddet enhver tvil og burde faktisk vært pensum fra første skoledag av. Og det geniet som var fortelleren i serien satte en himmehøy standard når det gjaldt å forklare kompliserte saksforhold enkelt og forståelig.
Det fantastiske er jo at universet startet for rundt 15 milliarder år siden med at en liten prikk på størrelse med et kulepennhode i små milliardedels sekunder utvidet seg med lysets hastighet til det ubegripelige kosmos vi har i dag hvis utstrekning er milliarder gamger milliarder ganger atter milliarder lysår i utstrekning . Og det utvider seg stadig! For ca 5 milliarder år siden oppsto jorden . Den første spire til liv kom først for rundt en milliard siden. Og menneskets forfedre kom for rundt to millioner år tilbake.
Den grensesprengende fortelleren og fødte lærer tok oss så med på reisen fra det spirende livet i urhavet fram til våre menneskelige forfedre vandret ut fra Afrikas sletter for 200000 år siden. Sjimpansene som har rundt 99 % av det menneskelige DNA forble i trærne men våre forfedre måtte begynne å gå oppreist.
EN  HELT AVGJØRENDE FAKTOR I DEN MENNESKELIGE UTVIKLING ER KLIMAENDRINGENE. Dette kan ikke understrekes sterkt nok!! For 450 000 år siden ble forløperen til Homo Erectus i Eurasia(EuropaAsia) delt i tre grupper grunnet ekstrem fremvekst av gigantiske isbreer. Dette er årsaken til at menneskerasen har tre hovedgrupper hudfarver. Hvor mange vet det?
Min personlige religion heter OPPLYSNING.  Og den religionen praktiserer jeg hver eneste dag. Og for meg er den hellige kvartett (4) : LYSET, TIDEN,TYNGDEKRAFTEN og KLIMAENDRINGENE. Og for  fullt ut å tro på dette som er virkelighet trenger jeg ingen ritualer eller religiøse fortolkere i allskens utgaver.
Jo mer jeg vet om menneskets bakgrunn, mer og mer ser jeg at de folk som tilber solen har en religion som er tilknyttet et element som er selve forutsetningen for at det er mennesker på jorden.
At moderne mennesker i 2012 tilber en treenighet (Fader,Sønn og HelligÅnd) som alle er konstruert av mennesker, viser jo hvor primitiv religion kan være.
Mennesket skapte begrepet "GUD".  LYSET, TIDEN og SOLEN derimot er de helt nødvendige verkttøy som min "gud" brukte for å skape grunnlaget for den orden av pattedyr jeg tilhører. Og dette er ikke primitiv tro. Det er et faktum! Hvis noen opplyste mennesker noensinne skulle være i tvil!!
Egentlig er det litt søtt at vi tilber et menneskelegeme som er naglet til et kors.Men så er det jo så at kristendommen er den mest pengegriske og materalisteke bevegelse i menneskehetens historie. Og ettersom så mange liværer seg av den har den selvsagt sine fanatiske forsvarere.  Nei, takke seg til naturfolket som tilber solen!  For slike ekte naturbarn står jeg i stram giv akt!