tirsdag 21. februar 2012

NÅR FANATISKE PARAGRAFRYTTERE KOSTER MENNESKELIV

Tidligere redaktør Hetland i Stavanger Aftenblad hadde nylig en tankevekkende artikkel vedrørende det uhyggelige faktum at regler og lover terroriserer den moderne borgers liv. På linje med Hetland er også en filosof som skriver at "mennesket beveger seg nå over fra livets levende verden til reglenes og paragrafenes steindøde ørken hvor ingen ureglementert meneskelig spontanitet er tillatt." Satt noe på spissen. MEN  FILOSOFEN  HAR REGISTRERT EN FORSKREKKELIG TENDENS.
For meg er Utøya et nagende eksempel på forskjellen i opptreden fra campinggjestene som reddet mange liv og det offisielle regelverks representanter med sin til dels hjelpeløse opptreden. Jeg personlig er ikke i tvil om at mange flere kunne blitt reddet hvis .......
For ikke å snakke om at hvis AUF hadde hatt en ledelse som hadde opptrådt i farens stund med innstillingen til en skipskaptein med æren  i behold. HAN hadde vært siste mann fra borde. Ledelsen i AUF opptrådte STIKK MOTSATT.
Fanatiske paragrafryttere har jeg personlig opplevd på næreste hold i Heimevernet. Der var personer med mange stjerner og særdeles lite vett. Men mangelen  på kompetanse og intelligens var rikelig erstattet av avgudsdyrkelse vedrørende  "hva som sto i den militære bok".
Så hvis det i en farlig krigssituasjon krevdes snarrådighet og selvstendig tenking ville følgende skjedd, for å sette det på spissen og til de grader understreke poenget.
De som viste mot og glemte alle militære instrukser og regler, og på den måten reddet mange menneskeliv, kunne endt opp som straffedømte i en krigsrett.
De grå udugelige  offiserer som konsekvent fulgte "boken", og på den måten ofret mange soldater helt unødvendig, ville antagelig blitt forfremmet med lysende medaljer.
Det er den absurde og skrekkinnjagende virkelighet. Det er akkurat det som kjennetegner politikken, skolevesenet osv..  De personer som fortsatt lytter til sine medmenneskelige innstinkter, og handler deretter, skal slås ettertrykelig ned på. For de har nemlig glemt å underkaste seg NULLENS første lov. Og den lyder slik:" I solidaritetens navn forlanger vi at alle skal være like grå og hvert eneste minutt underkaste seg hver eneste regel som Nullens Fagorganisasjon har bestemt!".
Da har det særdeles tankevekende tyske ordspråk gått i oppfyllelse: " NÅR  TANKER  OG  ORD  ORGANISERES, DØR  SJELEN  STILLE  OG  LANGSOMT.
 Derfor observerer jeg hvert eneste våkne minutt det offisielle slagordet i New Hampshire: "LIVE  FREE,  OR  DIE!"
Et annet ordspråk passer også inn: " Det er bedre å dø stående med æren i behold, enn eksistere som en lydig sau!." 
Det var godt å få dette ut av systemet slik at jeg  slipper å renne til psykolog. De pengene jeg sparer på dette bruker jeg heller på rødvin.