fredag 24. august 2012

SELVSAGT ER TERRORISTEN TILREGNELIG

Jeg leser på nettavisene nå at terroristen er dømt som tilregnelig og dermed ansvarlig for sine handlinger.
Den , fra mitt ståsted, mest presise beskrivelsen av vedkommende ble publisert i VG. "Breivik er en ekstremt politisk villfaren stakkar som gjør så godt han kan innenfor den logikk han har sans for."

For å forstå terroristens gjerninger fullt ut må du, som jeg, ha vært medlem av en religiøs sekt. Og så må du ha kommet deg ut av den med forstanden og verdenshorisonten i behold.
De ekstremt religiøst villfarne stakkarne i en slik sekt ville gjordt akkurat det samme som terroristen. Hadde de hatt våpen og muligheten til det, ville de utryddet så mange som mulig av "verdens ugudelige børn" og følt at de hadde gjordt en god gjerning!
Terroristen føler at har gjordt en "god gjerning" med å utrydde så mye som mulig av "AP-yngelet". Han angrer ingenting og KAN ikke angre sine henrettelser utfra sin bisarre logikk. Det forstår jeg bedre enn noen i dette land.
Denne sak har bevist det jeg har hevdet lenge. For PSYKISK å forstå menneskerasen må du ha vært med en en fanatisk religiøs sekt fra barndommen. Da forstår du MYE, nesten ALT. Da betrakter du også disse pompøse og selvforherligende psykologer for det de er i virkeligheten. Det er ikke noe uttrykk i det norske språk som kan beskrive hva jeg personlig mener om denne spesielle utgave av menneskerasen.
Jeg stopper her og tar fatt på noe mer meningsfyllt enn å irritere meg over byråkratiske selvdiggere og (for meg) parasitter  i så mange utgaver.
Jeg har et par sykler som venter på stor-ovehaling.