fredag 31. august 2012

LEVER VI EGENTLIG DE ANDRES LIV?

Den ekstremt provokative , og like ekstremt geniale, Oscar Wilde skrev engang: " De fleste er ANDRE mennesker. Deres oppfatning er ANDRES oppfatning."
Ingen steder opplever man dette mer i sin ytterste konsekvens enn i en  sekt hvor de psykopatiske ÅNDELIGE voldtektsforbrytere får utfolde seg i all sin skrekk og gru. De stakkars offerne blir redusert til intet annet en LEVENDE DØDE lydbåndopptak av DEN STORE MESTERS tanker.
Når jeg tenker på sekter, så er det ikke bare religiøse sekter, men like mye politiske sekter hvor enhver som tenker selvstendig, ikke bare blir stemplet som forræder, men kan i verste fall blir pint, torturert og henrettet som vi opplevde i Kambodja.
Egentlig skulle med ildskrift stått dette spørsmål over enhver dørstokk i hvert eneste hus over den ganske klode:  "LEVER DU DITT EGET LIV,  ELLER LEVER DU ALLE ANDRES LIV!"
Det er interessant å lese den undersøkelsen som tok for seg hva mennesker som var i ferd med  å dø, angret mest på.
Og det var at de ikke tatt nok hensyn til sine EGENTLIGE  indre ønsker om hvordan de ville leve sine egne liv den korte tid de hadde til rådighet på moder jord. De hadde vært så altfor opptatt av å hele tiden å leve opp til omgivelsenes forventninger. Hele eksistensen hadde blitt en stressende øvelse i å konstant analysere av hva som de trodde var forventet av dem.

Derfor er mitt personlige slagord : " LIVE  FREE, OR  DIE".

Og jeg minnes med glede Kumbels visdomsord:
"I  KAMPENS  STUND  ALENE  STÅ,  KAN  SELV  DEN  BESTE  HENDE.
MEN VISST ER DET, EN STAKKARS INGENTING ER DEN SOM IKKE HAR EN ENESTE FIENDE!!!            HEAR, HEAR, HEAR!

Selg din sjel på billigsalg og belønningen du får fra omverdenen er følgende:

ALLES  VENN  ER  ALLES  NARR.

Bedre å leve en kort tid som en løve, enn å eksistere som en sau.

Det får holde i denne omgang.  ( Jeg er forøvrig i kalasform for tiden!)