torsdag 19. mai 2011

Kaukasiske Jesus som kristendommens ubevisste svindelopplegg

For få tilbake satte en dansk prest igang en meget interessant debatt i hjemlandet vedrørende Guds eksistens.
Vedkommende prest mente at Gud ikke eksisterte. Da måtte han selvfølgelig forlate sitt embede Du kan ikke ha en statsministerkanditat i FRP som er erklært kommunist. Debatten som fulgte var særdeles interessant. Både ugudelige og ugudelige ble enige om at GUD fantes- som et ord og begrep i det danske sprog. For ettersom tanken er ordets trell, så fester begrepet Gud seg i hjernen som et begrep. Og derfor må også ateister tennerskjærende innrømme at gudsbegrepet er klistret fast inne i hjernen- selv om de ikke har ringeste tro på kristendommen generelt.I min Pontoppidans forklaring over de ti Guds bud understrekes at " Gud var ikke Gud hvis han av vår fornuft kunne forstås". Derfor må troen koples inn. Den rasjonelle tanke avviser selvsagt Gud.
Derfor skal jeg sitere vår legendariske dikter Aasmund Olavsson Vinje: " ...for det veit alle både eg og du, at den, som ei kan tenkje, lett kan tru." Ivar Aasen bekrefter Vinje: "Det vesle vetet rekk ikkje langt, ei tru må stydja opp under."
Konklusjon: Mer enfoldighet betyr sterkere tro.
Så var det en forklaring på overskriften. Den historiske Jesus var Jøde og absolutt ikke noen hvit person av kaukasisk opprinnelse. Kaukasisk er ensbetydende med hvit. Ikke desto mindre har kristendommen de siste tusen år avbildet Jesus som en hvit, langskallet person med flagrende hvitt-gult hår. I katedralen i Buenos Aires var kristusfiguren så hvit at det nærmest var latterlig i sin ubevisste svindel. Slik er det mer eller mindre over hele fjøla i kristendommens kirker.
I et dyptpløyende program på tysk fjernsyn viste tyske forskere fram hvordan Jesus egentlig hadde sett ut. Resultatet var mye nærmere en afrikaner enn europeer. Hvilket beviser at vi hvite har skapt Jesus i vårt bilde. Så kan man jo spørre hvor mye mer av kristendomens historie som holder vann.
For det er jo en kjennsgjerning at røttene om himmel og helvete, endetid med dommedag og det hele oppsto i Persia anført av profeten Zarathustra. Dette smittet i senere over på jødedommen og deretter på kristendommen. Og kristendommen, anført av puritanerne i Sveits, la grunnlaget for den religion som etterhvert i moderne tid skulle erobre verden totalt; og det er materialismen.
Den har totalt overkjørt kristendommen og materialismens sanne apostler bruker nå kristendommen som den nyttige idiot i sitt vanvittige kjør etter mammon. Dåp, konfimasjon, død og diverse "kristelige høytider" er bare blitt en unnskyldning for å selge mer unødvendige produkter.
Derfor er fra mitt ståsted Svindel-Jesus en perfekt representant for den svindelkristendom som nå hele døgnet utfolder seg i den materialistiske konsentrasjonsleir. Og der er vi alle livsvarige fanger.