torsdag 26. mai 2011

Shoppingsentrene som de moderne slavekolonier

Den kinesiske mastadonten produserer forbruksvarer i dag i et volum og tempo som ingen nasjon på kloden for øyeblikket kan konkurrere med. Og de valser over konkurrentene med en kombinasjon av kvalitet/ pris  som kan gi hakeslepp til noen og hver.
Jeg har sett en interessant sammenlikning mellom USA/Mexico og  Europa/Portugal. Da det ble for dyrt å produsere sko i USA overtok Mexico. Og likeledes ble det i de tradisjonelle vesteuropeiske for dyrt å produsere "hverdagssko" så det endte opp med at Portugal overtok. Nå står skofabrikkene både i Mexico og Portugal tomme, mens fabrikkene i China går så det griner.
Og de leverer topp kvalitet. De som har overlevd i Europa er de håndsydde italienske skoene som også den stadig økende kinesiske overklassen kjøper. For sistnevnte er det ikke fint nok med kinesisk produserte sko. Og nettopp her er det store muligheter for nisjeprodusentene i Europa. Det er produsentene i mellomsjiktet som sliter
Og akkurat som kinerserne har valset over de tradisjonelle familiebedriftene, så har også giganten WalMart i USA gjordt det samme med småbutikkene i de gamle bysentrum. I Europa er det likedan. Bysentrumene består snart bare av kontorer, frisører, pizzabarer og tomme lokaler. Ingen steds kan du se dette tydeligere enn i Ålesund. Sentrum av denne flotte jugendbyen  blir mer og mer overfyllt av tomme lokaler.  I stedet for er det et par mil lenger inne i Spjelkavik hvor det foregår. Rundt det digre shoppingsenteret Moa bygges det nå en helt ny by basert på det moderne samfunns tidspress og bilbruk.
En Ålesunder fortalte meg at han hadde en deprimerende følelse når han gikk gjennom Ålesund sentrum av at en tidsepoke var uigjenkallelig forbi. Den samme følelsen har jeg når jeg ser de mange forlatte gardsbruk bare her i regionen.
Det vi har fått nå er en forbrukerkultur fra "helvete". De nye slaver er de stakkerne som skal drive kjedebutikk i et shoppingsenter. De presses fra den ene side på knallharde husleier og på den andre siden er de totalt styrt av kjedeledelsen. Vareutvalg, åpningstider, innredning og priser har de ingen innflytelse på. Det er en av de mange klasser jordens fordømte i den moderne hvite slavehandel.
Og samtidig er fremveksten av shoppingsentrene en sivilasjonstragedie.  En arkitekt summerte dette opp helt presist: " Kjøpesentrene er del av en byggeskikk der man sprer formløse store brakker rundt omring i byenes omland, slik at verken bygd blir bygd eller by blir by. Byen og bygden med sine medmenneskelige og sosiale kvaliteter forsvinner. Tilbake blir bare en gigantisk finere form for søppelhaug med gule lapper og 99,99 priser.
Grekerne bygde Akropolis, Romerne bygde Collosseum, Peter den store bygde St. Petersburg mens den primitive moderne forbrukersivilisasjon fra helvete bygde slavekoloniene ved navn shoppingsentere.