tirsdag 31. mai 2011

Når kvasi-religion utvikler organisert og meget smittsom åndelig aids

Pontoppidan pugget vi.
Min blogg er som tidligere nevnt et norgesprosjekt. Lokale forhold tar jeg kun opp hvis  problematikken er så universell at alle kan kjenne seg igjen i vår felles menneskelige skrøpelighet. De lokale sekter i Egersunds-området har hovedstadpressen på en overfladisk måte  gjordt berømt uten at noen utenforstående har blitt klokere av den grunn. Unntaket er kanskje de som har lest bøkene i forbindelse med disse egentlig tvers gjennom ugudelige organisasjonene
For de som nå hopper voldsomt i stolen er det høyst på tide for å kalle en spade for en spade. Disse sekter har ingenting som helst å gjøre med ekte religion, men må kun forstås som sosiale systemer hvor psykopater har fått utfolde seg fritt under dekke av "den eneste sanne lære".Jeg er på ingen måte ute for å henge ut noen enkeltpersoner, men det er min plikt å kaste lys over denne i mine øyne stakkarslige og kulturfattige "kristendom". En total villfarelse som har ødelagt så mange liv.
Personlig ville jeg ikke for alt i verden unnvært min oppvekst i den mest berømte av sektene- de såkaldte "perane", oppkaldt etter utbryteren Per Nodland som stakk fra fruen og levet resten av sitt liv med "husholderske" Kristine. Disse to ble gjenstand for en avgudsdyrkelse uten like. Av alle de som ble født inn i disse sektene var jeg den som vandt lottogevinsten. Det har gitt meg en oppvekst ytterst få har vært til del. Jeg skal komme tilbake til det etterhvert.
I tillegg har jeg fått et innsyn i den menneskelige psyke som du aldri lærer på noe universitet. Jeg pleier å si sånn humoristisk at på 4 områder er all verdens teori fullstendig bortkastet i motsetning til virkelig å prøve det i praksis(om første forsøk er aldri så katastrofalt). Og det er : Medlemskap i en fanatisk sekt., bygging av en fullblodsracer fra scratch, håndkklypping av sau og ikke minst SEX! Litt humoristisk må jeg få tilføye at den første sau jeg klyppet med håndsaks som tiåring nok hadde et særdeles sterkt ønske om at jeg hadde holdt meg til teorien.
En av de hellige bøker i min sekt var Pontoppidans forklaring over de ti guds bud. Den lærte jeg utenat rundt et dusin ganger på dansk og med gotisk skrift. Hvilken eksklusiv utdannelse! Vi lærte også å telle på dansk! Det interessante med "denne hellige bok" er at den på de første sider avslører hele grunnlaget for disse "religiøse" sekter som ren humbug og religionssvindel så råfrekt at det er bare blandt hjernevaskede "kvasireligiøse" analfabeter denne himmelropende løgn går rett hjem.
To spørsmål/svar  fra den "hellige bok" kler denne kvasireligiøsitet fullstendig naken.
Det ene er:" Hva er kirken?" Svar:"Ikke et hus bygget av tre eller sten, men hellige menneskers sammenbindelse og forening i ÅNDEN!"
Det andre er: " Hvor mange sådanne kirker er der til?"  Svar: Bare EN- som er alminnelig. Det er ikke bundet til noe visst sted, men adspredt OVER  DEN  GANSKE  VERDEN, hvor den er stridende, men skal i himmelen blive triumferende!" 
Ytterligere kommentarer unødvendige. Mer etterhvert. For øvrig føler jeg nå et sterkt fellesskap med Jesus Kristus. Også han tok et rungende oppgjør med farisæere, pengepugere og hyklere. Uten ALLER minste sammenlikning forøvrig. Jeg tror ikke han var i nærheten av mitt humør og humor. Og DET er jo selve lakmustesten på om du er en fullblods kristen.