torsdag 24. januar 2013

Magda fra bedehuset misforsto julens budskap.

Det er mulig jeg har fortalt denne storartede historien før, men den fortjener å bli fortalt nok en gang ettersom jeg nå snart har 900 facebookvenner.
Historien har jeg fra en herre som har opplevd den selv.
Det hadde seg slik at Magda og Ingrid hadde vært på bedehuset en søndag kveld i julens tid. De begge var ugift, var jomfruelige med dult og hatt, og hadde i tillegg viet sitt liv i den jordiske jammerdal ene og alene til Jesus.
På vei hjem gjennom Storgaten ble følgende fantastiske scene observert av min meget gode bekjente.
Settingen var som følger:
En av byens ledende butikker hadde gjordt seg umåtelig flid med juleutstillingen, og midt i den tronet jomfru Maria og Jesusbarnet i krybben.
Magda fikk øye på dette kunstverk, bråstoppet og utbrøt forarget og forskrekket: " Ingrid!!! Nå e de alså icche grensa fø kå dessa frekke forretningsfolka får sæg te å gjera! Nå he dei sandelig au tenkt å blanda inn det uskyldige Jesusbadne  I OKKA  JULAFEIRING!!!!


NOEN  BEDRE????