tirsdag 15. januar 2013

Skapte mørkets fyrste de lokale sekter?

Lysets treenighet har beordret meg til å praktisere ytringsfriheten og tenke høyt. Dette privilegium er beholdt  kjetterne og de anderledes tenkende. Å tenke selvstendig er jo en luksussituasjon.
Ettersom årene går er jeg, fra mitt spesielle ståsted, blitt helt overbevist om at mørkets fyrste er skaperen av de lokale og kjente sekter. Han har veldig utspekulert. Han startet opp på 1800 tallet med noen enfoldige sjeler i området omkring i Eigersund. Så mens kristendommen er basert på kjærlighetens lys, var det her motsatt.
Disse stakkars sjeler ble innsprøytet med åndelig aids av fyrsten. Her var det snakk om hatet mot alle annerledes tenkende på kloden. Her var det snakk om den eneste sanne lære og den eneste sanne dåp. Min oldefar var med å starte det hele og brakte fanatismen videre i kommende generasjoner.
Det spørs om det i hele kristendommens historie har blitt frembragt noe mer kulturelt lutfattig. Det finnes (for meg) ikke det minste fnugg av seriøs substans i dette kvasireligiøse tullet. Det tragiske er at mørkets fyrste har klart å ødelegge livet totalt for så altfor mange. Selv har jeg opplevd tragedien fra orkesterplass. Det har vært rystende og interessant.
Mørkets fyrste var så utspekulert at han passet på at disse totalt forvirrede sjelene ble delt opp i grupperinger som etterhvert røk i tottene på hverandre og familier ble delt på tvers. Hvis du var blitt opptatt i en av gruppene som "utenomstående", måtte du døpes om ettersom du, og alle andre i hele verden, ble betraktet som hedninger. Din egen familie måtte du også gi avkall på og betrakte dine nærmeste som hedninger. Og å delta i begravelser til disse "hedningene" var forbudt, om det så var dine egne foreldre. Mørkets fyrste har lykkes over all måte. Det er mulig at han, av taktiske hensyn, har slakket litt på kravene i så måte.
Var det motsatt, at dine egne barn forlot denne fangeleiren, ble de utstøtt. For å illustrere dette, kan jeg referere til en samtale jeg i min ungdom hadde med av de mest fanatiske. Jeg spurte vedkommende hvordan han ville reagere hvis noen av hans barn gikk ut av sekten. Svaret glemmer jeg aldri: " Jeg hadde gitt dem beskjed om det var ut av mitt hus fra nå av og til evig tid. Jeg var ikke i slekt med dem lenger." I "kirken" til mørkets fyrste er slike regnet som gode foreldre !!
Hvis det er så, som noen hevder, at religion er organisert sinnsjukdom, er det mulig at de har kommet på disse formastelige tanker etter å ha studert  disse sektene pluss Amish-folket i USA.
Jeg vil presisere at jeg personlig har hatt store fordeler av å bli innfødt i dette religiøst forvirrede og interessante system. Livet hadde vært mye fattigere uten. Men, for de aller fleste som sitter i den kvasireligiøse rottefelle dette vitterlig er, har det bare vært et trist og underkuet liv.
Og det er for disse jeg lufter disse tanker offentlig.  Disse ærlige, sympatiske og sakesløse sjeler var en mye bedre skjebne verdt.
La oss inderlig håpe at deres fangevoktere en dag får straff som fortjent.