lørdag 5. januar 2013

Tidligere sektmedlemmer trakasseres i begravelser

 Religion er blitt beskrevet på mange måter av andre enn meg.
En av de interessante er denne :
"Religion er et system av ønskefantasier som skal dekke over den harde virkelighet".
En annen er denne:
" Religion er sinnsyksdom og  psykopati satt i et system som er like satanisk som den bunnfalske kommunisme."

Hvor satanisk og psykopatisk  den forkvaklede og uekte kristendom kan være, kan oppleves under begravelser i de "sterktroende" kirker i Kristiansand og Egersund.
Er du et av de oppegående mennesker som har gjennomskuet denne organiserte "åndelige" kriminalitet, og har hatt vett nok til å komme ut av denne satanisme i tide, kan du oppleve dette uhyggelige. Du møter av respekt opp i en begravelse til en av dine nære slektniner som er blitt født og begravet  i denne åndelige slaveleir.  "Presten" bruker da deler av "minnetalen" til å sjikanere alle de som har våget å ta det nødvendige oppgjør med, og forlatt, "den eneste og sanne lære".
For meg er en krokodille og en giftslange ærlige skapninger sammenliknet med disse uhyggelige vesener i menneskeskikkelse.
Og det aller mest vanvittige er at norske myndigheter gir regelmessig støtte til dette svineriet som nekter sine medlemmer en av de fundamentale rettigheter (religionsfriheten) i det norske samfunn.

Hadde jeg plutselig fått all makt i verden skulle den norske regjering, sammen med disse kryp, blitt satt i forvaring for livstid.  Heleren er like kriminellt ansvarlig som tjuven.
For meg er den norske regjering og den italienske mafia like kriminelle, om enn på forskjellig måte. For begges vedkommende resulterer deres virke i tusentalls traiske skjebner.
Jeg vil få understreke at jeg blogger fullstendig på egne vegne og ut fra særdeles personlige erfaringer.