tirsdag 12. januar 2016

Den Onde regjerer i asyl-Europa

Den Onde har flere navn. De behøver ikke nevnes, alle i kristendommens krets kan dem  utenat. Når Den Onde opptrer på sitt mest utspekulerte, så demonstrerer han det eksempelvis  med den asylpolitikk i Europa som han nå regisserer med stødig og suveren hånd.
Først sørger han for at Irak og Syria ødelegges som fungerende stater. Til det har han brukt USA og Russland som redskaper. Så slipper han løs den hjernevaskede drapsmaskin IS som ingenting har med Islam å gjøre. Dette er bare opptakten i hans utspekulerte spill.
For det er nå det virkelig begynner. Så slipper Den Onde løs en uregjerlig flyktningstrøm på et aldeles uforberedt Europa. På forhånd har han spredt et virus som heter politisk aids. Dette uhyggelige virus har funnet seg særdeles godt til rette blandt toppolitikere i  spesielt Tyskland og Sverige. Dette virus forteller den naive besmittede at hvis du sørger for at alle asylsøkere blir hjertelig mottatt, uansett !!!, så får du i den venstrevriddeog uansvarlig svermerske delen av befolkningen status som Mor Theresa. Og så får alle andre ta oppvasken og de totale mentale og økonomiske utgifter!
At dette politiske aids-viruset også har funnet hjertelige mottakere i det norske statsapparats godhets-tyranni  skulle jo min forrige blogg demonstrere til fulle. Det planlagte overgrep mot den sakesløse familien i Lyngdal viser hvor virkelig satanisk Den Onde kan være. Satanisk er for øvrig et alt for mildt ord for å beskrive det mulige helvete denne familien går i møte.
Når jeg nå fra mitt høyst subjektive ståsted sammenlikner det norske politi under den verdenskrig med politikerne i dagens Norge ser jeg visse interessante , og særdeles skremmende likheter.
Etter krigen ble sakesløse kvinner som bare hadde fulgt seksualdriften i møte med tyske soldater, snauklippet og hengt ut som forrædere. En stor prosent av det norske politikorps stilte seg loyalt på Hitlers side fra første stund. Disse forræderne slapp billig etter krigen hvis jeg ikke har lest historien feil. Entreprenører som ble styrtrike under krigen slapp også lett unna. Men forsvarsløse damer skulle ikke skånes for den primitive mobben.
Men denne gang bruker Den Onde en annen "hær" for å ødelegge det norske demokrati med ytringsfrihet som en selvfølge. Og det er de godhets-aidsbesmittede som vil åpne  grensene på vidt gap. Hvis noen  politiker har intelligens og ryggrad nok til å konfrontere galskapen (Sylvi Lishaug som lysende unntak) så har Den Onde gitt godhets-tyrannistene et effektivt våpen. De skal bare kalle de seriøse og skeptiske motstanderne av helt åpne grenser for rasister. Så blir det taust.
Jeg registrerte forøvrig i går på media at det som skjedde i Tyskland har også skjedd i Sverige og Finland. Skrekkslagne jenter og kvinner har blitt antastet av en mobb under festivaler. Gjett hvor denne importerte mobben kommer fra. Og i likhet med Tyskland har politiet i både Sverige og Finland bagatellisert det hele for ikke stigmatisere noen innvandrere!! Velkommen til galehuset.
Jeg registrerte også på mediea i går at en stadig større del av politiets resurser går med til å spore opp ulovlige asylanter i Norge som har gått under jorden. Og høyst sannsynligvis blir organisert kriminelle. Nok - en gang - velkommen til Europas politiske asyl-galehus.
Kjenner jeg Den Onde rett er dette bare begynnelsen på hans klare plan om å fullstendig ødelegge et demokratisk Europa med ytringsfrihet. Jeg som godt voksen er glad for at jeg ikke skal måtte leve i et fremtidens Europa i oppløsnig.