torsdag 7. januar 2016

Sylvi mye mer forståelig enn Erna

Jeg fulgte med på overføringen av NHO sin årlige konferanse i dag 7.1.1916. Ut fra det som kom fram, bør statsministeren gi Sylvi Listhaug total makt når det gjelder asylpolitikken. Statsministeren avsluttet konferansen og ble intervjuet etterpå. I det intervjuet skremte hun nærmest vettet av iallefall meg. NRK sin reporter stilte henne de helt nødvendige spørsmål om de ekstreme utfordringer Norge står overfor. Og det er en aldeles forskrekkelig kombinasjon det moderne Norge aldri før har måttet se i øynene.  Statministeren ga for meg ikke et eneste svar med konkret innhold. Hun snakket rundt dette brennbare tema nærmest på autopilot som bare en bergenser kan.
Og kombinasjonen Norge nå står overfor er følgende:
1. Oljeprisen er nå nede i 37 dollar, mens den for kort tiden var over 150 dollar. Og verdens oljelagere flyter over som aldri før. Og det vil de gjøre i flere år framover. Den arbeidsledigheten vi nå ser øker i forskrekkelig tempo i oljerelatert industri, vil aksellerere i 2016 når ringvirkningene og domineffekten setter inn overalt! Inkludert husbyggerfirmaene i Dalane som rapportert i DT!
2. Den teknologiske utvikling raser nå av gårde i et uhyggelig tempo og utrydder fullstendig stillinger for de lavtlønte og ufaglærte. Roboter og smartere teknologi utfører disse jobbene billigere og mer effektivt. Og da vil framtidens hundretusener av  etniske nordmenn, som allerede har store problemer med å lese og skrive, havne i ung alder som uføretrygdede. Beregninger viser at om ca 15 år vil ca 200 000 nordmenn mellom 18 og 29 år være på uføretrygd.
3. Som om ikke dette er en tung nok belastning på trygdesystemet allerede, hva da med de titusener av asylsøkere som hverken kan snakke norsk eller har minste kompetanse og som skal belaste trygdesystemet ytterligere? I tillegg vil eldrebølgen med stadig sprekere lenge-levende pensjonister gjøre at vi andre nordmenn som er pensjonert ut av yrkeslivet vil enda mer belaste et trygdesystem som ikke er fremtidsmessig bærekraftig i det hele tatt!
Norge trenger så absolutt innvandring på samme måte som Tyskland. En stadig økende eldre befolkning må ha friskt blod utenfra hvis vi ikke skal ende opp som Japan. Der selges det nå mer bleier til de helt eldre enn til babyer! Norge trenger unge arbeidsvillige asylsøkere.
Denne virkelighet har tydeligvis Sylvi Listhaug sett klarest av alle i norsk politikk i dag. Det begynner nå muligens å demre for noen og enhver av de mest snillistiske politiske reprensentanter for godhets-tyranniet at Sylvi Listhaug har helt rett når det gjelder å ha en ansvarlig, seriøs og framtidsrettet asylpolitikk.
Jeg vil nok en gang understreke at jeg personlig er kjemisk renset for åndelig, etnisk og fysisk rasisme. 
Men å ha en asylpolitikk hvor man hoper opp asylsøkere på internater med slagsmål, hærverk og med mere til som resultat, er for meg en regelrett politisk og menneskelig forbrytelse. På Dale "over fjorden" av Sandnes kan man se resultatet. På tross av at kommunen har pøset inn titalls millioner de senere år på dette flyktningmottak, ligger det nå som en ubeboelig ruin. Godhetstyranniets asylpolitikk i fri utfoldelse er et trist skue. Og ikke bare i Sandnes! Du finner det samme over hele Tyskland og Sverige. Disse to land konkurrerer om verdensmesterskapet i snillistisk godhetstyranni som langsomt utrydder bl.a. kvinnen som helt likeverdig med mannen. Det er utenkelig i islam.