fredag 29. januar 2016

Svensk asylpolitikk avkledd til skinnet

Godhetstyranniets korrekte asylpolitikere i Sverige er nå avkledd for en hel verden. Nå er melodien at "minst 80 000" av asylsøkerne må returneres! Og de samme politikere hadde bare for et par måneder operert mede vidåpne dører for "alle" som ville søke asyl i Sverige!!
Et direkte uhyggelig problem (over hele verden) er  at vi har nå fått en type mennesker i maktposisjoner som ikke er i stand til å drive en pølsebu. Når det gjelder økonomi i almindelighet- og samfunnsøkonomi i særdeleshet - så er disse politikere funksjonelle analfabeter i økonomisk forstand- og ikke minst i aldeles uhyggelig politisk forstand.
For de av mine blogglesere som ikke forstår hva en funksjonell analfabet er, skal jeg enkelt forklare dette. Det finnes nemlig flere utgaver av funksjonelle analfabeter! Jeg har selv vært en religiøs analfabet.
Begrepet analfabet gjelder i utgangspunktet folk som ikke kan lese og skrive. Meget enkelt forståelig!
Funksjonell analfabet derimot betyr at et menneske kan lese og skrive teknisk, men forstår overhodet ikke innholdet og meningen med det vedkommende leser og skriver.
Funksjonell økonomisk analfabet betyr at vedkommende kan legge sammen, trekke fra , dividere og multiplisere (gange), men forstår ikke - og kan ikke forklare- et regnskap. Begriper det ikke.
Funksjonell religiøs analfabet er et menneske som deltar i religiøse seremonier, synger salmer og "tror på Gud", men har ikke  fjerneste anelse hva begrepet religion innebærer. Inntil mine tidligste var jeg selv en 100 % religiøs analfabet.  Derfor er jeg særdeles oppmerksom på fenomet.
Funksjonell politisk analfabet er et menneske som er valgt inn i politikken, leser dokumenter, går på møter , men har ingen som helst peiling på alle virkningene deres politiske avgjørelser har for storsamfunnet. Både på kort- og ikke minst- på lang sikt.
Og det en nemlig den funksjonelle politiske analfabetisme i fri dressur vi har sett i asylpolitikken i deler av Europa i 2015. Og da i særdeleshet Tyskland og Sverige. Et forskrekkelig syn.

Nok en gang tenker jeg på filosofen Rollo May. " For å få en verden med mening burde alle mennesker være direkte ansvarlig for sine gjerninger og avgjørelser. Og ikke minst- virkningen
på omverdenen, nå og i framtiden.!
Men som Pontius Pilatus toer nå de svenske politikerne sine hender. Det hjelper ikke det aller minste. Disse funksjonelle poltiske analfabeter har satt Sverige på en kurs mot langsom undergang for det demokratiske og likestilte (ikke minst mellom kjønnene) Sverige som en gang var.

Forresten, glemte jeg å fortelle at når det gjelder å bruke- og forstå-  Iphonen, så er jeg fortsatt tilnærmet 100 % funksjonell analfabet! Men jeg klarer å ringe med den! Det er da noe!!