mandag 18. januar 2016

Hva er sikre jobber i framtiden?

Med den brutale økonomiske virkelighet i fleisen, spesielt i Rogaland, kan noen og hver spørre seg hva slags "sikre" jobber som finnes i framtiden. Tidligere "sikre" jobber i eksempelvis bank, postvesen, tollvesen og aviser er nå borte.
 Jeg går  her og stirrer ut i et folketomt og snødekket Egersund Sentrum Og som i enhver annen norsk by er der en overflod av rabattplakater (minus 70 % o.l.). I en verden som drukner i produkter vi ikke trenger, ville jeg personlig ikke anbefalt mine nærmeste å satse fremtiden som vanlig butikk-ekspeditør. Med en stadig mer presset og overbefolket detaljhandel, og med "salg" hver eneste dag, har ikke butikkeierne marginer nok til å betale lønn som det går an å leve av. Det er og blir et lavtlønnsyrke. Og når det gjelder status, viser nye undersøkelser at mens advokatyrket er toppstatus, så er butikkyrket lavstatus. Journalistyrket ligger sånn midt i mellom jfr. undersøkelsen.
Og mens avisdøden har feiet over USA, så skjer det samme med butikkdøden. USA ligger bare litt foran oss. Ingen har vel fått den brutale virkelighet mer i fleisen enn nettopp jounalistyrket. Det er runde på runde med oppsigelser og overhodet ingen som helst lysning i sikte. Stemningen i flere av Norges større aviser er meeeget trykket. Annonsekronene, som er selve eksistensgrunnlaget, renner i milliarder over til Google og Facebook.Mesteparten av de som ennå abbonnerer på parpiraviser er over 60, og de dør ut etterhvert.Og jeg som i sin tid så på journalistyrket som meget spennende, godt betalt og bomsikker arbeidsplass! Og nå også er journalistyrket blitt et risikoprosjekt, iallefall i større aviser. Lokalavisene klarer seg foreløpig forbausende godt.
Analysene viser at "sikre" yrker i framtiden er de"varme" yrker. Og med varme menes yrker som ikke kan erstattes av roboter, som eks. lærere og sykepleiere. Fagarbeidere som snekkere, rørleggere, elektrikere ligger også godt an. Jeg er mer usikker på hotell- og restaurantfaget. Uansett- uten utdannelse er enhver jobbsøker i framtiden nesten sjanseløs. Hva med de forbausende mange som hverken kan lese eller skrive norsk eller gjøre seg godt forståelig på engelsk? Det siste er helt nødvendig hvis du skal gjøre internasjonale forretninger.
Takk himmelen for at jeg lærte meg engelsk og brukbart tysk! Så når jeg mailer til Bill i Australia for bestilling av flere hatter, går det på flytende engelsk. Og når jeg skal ha flere Kakaduprodukter går det på forståelig tysk i telefonen til agent Christin i Tyskland. Uten disse språkkunskapene hadde jeg ikke hatt minste mulighet til å drive ekstrem risikosport "Den mest australske butikk i Europa" i lille Egersund. Da jeg ble livsvarig ansatt i NAV kunne jeg uten minste salgspress mer og meg betrakte denne helt spesielle forretningsvirksomheten som et enteressant hobbyprosjekt som støtter opp om pensjonen. Og ikke minst gjør at jeg møter mange nye spennende medmennesker hele tiden.
Det beste middel mot hurtig aldring er å være hverdagsaktiv alltid!
Og så har jeg selv lært at du bør prøve å bekle forskjellige roller i hverdagens pensjonsliv. For min egen del veksler jeg mellom mekaniker (sliper nøkler), assistent, tilrettelegger, foredragsholder, underholdningsartist, vaktmester, samtalepartner (når jeg en sjelden gang klarer å holde kjeft). Det eneste som plager meg er tiden går forterer og fortere for hver aldersrekord som settes.
Mitt drømmeyrke? Omreisende predikant med mye attraktive damer i salen! Ka du tru!!