onsdag 13. januar 2016

Selvmordsbombere Satans mest uhyggelige våpen

Mine blogglesere kunne jo tro at jeg er en superrasist som har fått asylsøkere på hjernen.Det være så langt der i fra! Innflytterne og asylsøkerne som har kommet til Egersund har langt på vei blitt integrert. De representeren ikke trussel for noen og har blitt et farverikt og spennende innslag blandt byens befolkning. Egersund ville blitt sosialt mye fattigere hvis de forsvant. Vegg i vegg med meg har for en tid tilbake flyttet inn en familie fra Siri Lanka. Bedre naboer er det ikke mulig å få.
Men det er en aldeles enorm forskjell mellom denne type asylanter og enslige mannlige innvandrere fra muslimske land med et kvinnesyn som hører tilbake mange hundre år før middelalderen. Når man så plasserer disse samlet i et asylat og kaller dette for integrering, så må det være en av de sykeste vitser i norsk politikk de senere år. Rundt om i Norge de senere år har vi fått stadige rapporter om politiet må bruke sine resurser for å rydde opp i slagsmål og hærverk på asylmotakene.
I forrige blogg sammenliknet jeg deler av norsk politi sitt forræderi under andre verdenskrig med deler av norske politikere sitt (for meg) forræderi i dag i asylsaken. Enkelte hoppet nok i stolen og tenkte i sitt stille sinn "at har det rablet fullstendig for ham".
Til disse skal jeg sitere (med uthevinger fra meg) hva som sto i en stort oppslått artikkel i VG i dag. Det gjaldt skandalen i Køln hvor hundrevis av jenter ble seksuelt antastet og ranet av en mørkhudet mobb, og det hele ble forsøkt dysset ned av politiet (mange av de stjålne mobiler ble funnet igjen på asylmottak).
" Problemene kan ikke dysses ned, for det gjør bare vondt verre. De bevisste fortielsene fra politiet- og mediene (!)- i Tyskland og Sverige, er en gavepakke til ekstremister.Det underbygger teorien ; om Eurabia; forestillingen om muslimenes plan om å kolonisere Europa- med den vestlige eliten som FORRÆDERSKE MEDHJELPERE." For meg har det aldri vært det minste tvil om at et tilsiktet drap og et uaksomt drap har samme virkning. Et menneske blir drept.
Samme forhold gjelder også for meg i asylsaken. Enten du er en tilsiktet forræder eller en uaktsom forræder , så er resultatet prikk likt. Mange, mange ødelagte liv.
I Dagens Næringsliv sto i går:" Etter at antallet anmeldelser de siste dager er flerdoblet og de fleste av de siktede er asylsøkere , tyder mye på at alarmistene på ytre høyre fløy har mest rett i sin beskrivelse av hva som faktisk skjedde i Køln og andre europeiske byer nyttårsaften. Tausheten etterpå, som varte til innvandringskritiske grupper begynte å spre historien på nettet er dypt bekymringsfull."
Så Den Onde (for meg) kontrollerer nå  stadig flere.Og har pålagt dem taushet vedrørende ugjerningene til primiteve voldsforbrytere, både i Tyskland og Sverige.
I dagen Stavanger Aftenblad kan du lese en artikkel med overskrift: PST- sjefen advarer mot følgene av innvandring fra muslimske land. Konklusjonen var faren for konfliktnivå, voldshandlinger osv.
Satans mest uhyggelig våpen er kombinasjonen zoombie, robot og 100 % hjernevasket selvmorder. Hvis de begår selvmord og tar med seg mest mulig av de "vantro", er de lovet hundrevis av jomfruer i paradis. I hele mennesketens historie har vi aldri vært borti noe lignende. Først får Satan sine klakkører til å bane veien for seg. Deretter beordrer Den Onde spyspissen (selvmorderne ) i det feigeste angrep på helt uskyldige, enten det er i Istanbul, Paris og hele Midt-Østen. Det er høyst forståelig at president Obama i sin tale til nasjonen i natt rettet et voldsomt angrep mot Satans elitesoldater. Han har registrert det samme som alle andre. Satan er snart overalt mektig tilstede.