lørdag 9. januar 2016

Sylvi Listhaug imponerer mer og mer

Hvis alle politikere i Norden hadde hatt ryggraden, bakgrunnen og klarsynet til Sylvi Listhaug ville ikke forholdet mellom Danmark og Sverige vært som det er akkurat nå. Etter at det demret for de snillistiske politiske godhetstyranner i Sverige hva de hadde stelt i stand med sin hjertelig velkommen til ALLE asylsøkere, så ble det panikk bråbrems. Etter at Øresundbroen ble åpnet ble hele den folkerike regionen København/Malmø ett samlet arbeidsmarked i aller beste nordiskfelles ånd. Nå kontrollerer svenskene alle som skal inn fra Danmark over broen , selv dagpendlerne. Resultatet er at forholdet nå  mellom disse to nordiske land  ikke har vært mer iskalt enn på mange hundre år.
For oss nordmenn er resultatet at det blir kontroller på ferjene fra Danmark når vi stiger i land i Norge. Bare begynnelsen! "Det grenseløse Europa" er nå etterhvert en fjern drøm. Selv innen EU er "borgerkrigen" snart total. Asylsitasjonen har kledd asylpolitikken fullstendig naken.
Jeg har alltid hevdet at imkompetene og udugelige politikere er like farlige som korrupte politikere. Jeg vil faktisk ut fra den situasjon Europa nå står i hevde at de inkompetente er farligere!
I denne situasjonen er det (for meg) en lykke at akkurat Sylvi Listhaug sitter ved roret i Norge når det gjelder problematikken asylsøkere.
Der hun opptrådte i går på Skavland som den attraktive dame hun er, viste hun også at hun er ingen bimbo. Men det bildet som festet seg mest hos meg, var da hun som ung "gårdsjente" vandret rundt i felleskjøpets grønne overall. Damen har røtter fra grasrota! Og ettersom jeg har det samme, er Listhaug den politiker i Norge jeg identifiserer  meg mest med for øyeblikket.
Og for meg har hun også en innsikt, intelligens og horisont når det gjelder flyktningproblematikken som få andre politikere i Norge.
Når hun i fredagens Aftenposten uttaler at hun er bekymret for sine egne barns fremtid ,ettersom hun finner at både velferdsstaten og norske friheter som ytringsfriheten er truet av flyktningsstrømmen, har hun sannelig sett lyset! Dette har jeg seg selv sett for lenge,lenge siden.Ikke fordi at jeg et geni, men min barndoms sekt lærte meg ekstremt mye om organisert hjernevask og undertrykkelse av den frie tanke. Dette utålelige å begrense et annet menneskes livsrom maksimalt går desverre igjen i all verdens idelogier og religioner.
Seminarpolitikerne , spesielt på venstre fløy, har aldri tjent et eneste øre ved å satse, ta risiko, pantsette hus og hjem for noe man tror på og å leve et liv med økonomisk utrygghet. De lever sine beskyttede liv hvor tydeligvis det viktigste er å demonstrere overfor all verden hvor rause de er i eks. flyktningpolitikken- og la den vanlige seriøse skattebetaler ta hele regningen.
Jeg har vært priviligert som har opplevd det glade og troskyldige 1950 tallet og det forventningfulle 1960 tallet. Jeg vil ikke tilbake dit på noen  måte, men den kvaliteten som heter forventning om en stadig bedre framtid, den er borte for alltid.
Hvis jeg fra oven hadde fått tildelt total makt over menneskeheten var den første lov jeg skulle innføre være denne. Ethvert menneske i politisk, yrkesmesslig eller økonomisk maktposisjon må stå personlig økonomisk ansvarlig for sine handlinger og avgjørelser.  AMEN.