tirsdag 6. september 2011

HVA HAR INVASJONEN I IRAK TIL FELLES MED DALANEPAKKEN?

En avisartikkel i dag fikk meg til å se likheten mellom amerikanernes invasjon i Irak og lokalpolitikernes bomopplegg kallet Dalanepakken.
Dimensjonene er jo himmelropende forskjellige. Å sammenlikne den amerikanske president som politiker med noen lokale minipolitikere er som å sammenlikne verdens største hval med en spissmus, og kalle dem begge ved fellesnavnet pattedyr.  Imidlertid er det FIRE  ORD som er felles for de amerikanske toppolitikeres og de lokale politiske minitasser i Dalane når det gjaldt henholdsvis Irak-invasjon og Dalanepakken.
Og disse fire ord er : ENORM   INKOMPETANSE      UÆRLIG  VIRKELIGHETSFRAMSTILLING.

Amerikanerne gikk til krig med en løgn, om at Saddam hadde atomvåpen, som alibi. Inkompetansen på alle nivåer hos amerikanske politikere kom mer og mer for dagen i all sin skrekk og gru. For meg var det aldri tvil om vi her beveget oss i gråsonen politisk/økonomisk kriminalitet.
Inkompetansen og -fra mitt ståsted- uærligheten i den politisk/kriminelle gråsone har vært like mye tilstede rundt vanviddet Dalanepakken, endog  på et adskillig lavere nivå.
Den mest fremtredende løgnen har vært "den fæle gjennomgangstrafikken" i Egersund. Den finnes ikke. Denne løgnen har igjen ført til neste løgn om at en tunnel gjennom Årstadfjellet vil avlaste denne "fæle trafikken". Tull og tøys!
Årsaken til den timeslange korken mellom 1500 og 1600  man-fre ved Fardal er at boligområdene og arbeidsplassene i Egersund ligger i hver ende av byen og det kan ikke selv 50 tunneller gjennom Årstadfjellet planlagt av inkompetente politikere gjøre det minste med.
Det eneste som kan hjelpe noe er at industrien på S. Egerøy slutter av en time tidligere enn industrien på Tengs- eller omvendt!