torsdag 29. september 2011

UTEN EFFEKTIV MARKEDSFØRING STÅR DU DER ALENE

På tampen av en krevende dag på jobb finner jeg tid til å fortelle denne historien som belyser essensen av markedsføring.
En intelligent ødemarksbonde hadde to døtre. Den ene var et lykketreff når det gjaldt kombinasjonen perfekt kropp, lekkert utseende, utstråling og intelligens. Hun var farens øyensten. Derfor sørget han for at hun ble avskjermet på gården langt inne i heia all sin dag. Ingen visste om henne, og hun døde som barnløst og visnet peppermø.
Den andre datteren var på alle disse området under snittet. Men det tok hun igjen i frekkhet. Hun reiste fra ødegarden tidlig og slo seg ned midt i bygda. Der satte denne mindre pene jente ut det rykte at hun var fantastisk i senga. Derfor ble det kun snakk om å gifte seg med den mann i bygda som var mest mannfolk og kunne tilfredsstille henne. Småtasser kunne bare holde seg borte.
Det endte med at hun ble gift med odelsgutten til den aller største garden i bygda. De fikk en haug med unger. Og svigerfar var så overmåte kry over å fortelle omverdenen at HAN var den som hadde satt til verden den eneste sønn i bygda som denne kravstore dame var fornøyd med.
Og konklusjonen er:
Uten markedsføring er gullet ditt uselgelig. Og med kreativ markedsføring kan du selge rustent jernskrap i umåtelige mengder.
I moderne markedsføring er det nemlig ikke innholdet som teller, men PRESENTASJONEN.