fredag 16. september 2011

MÅ VI IMPORTERE HORER FOR Å LÆRE POLIKERNE MORAL?

Eigersund Høyres kuvending i saken om eiendomsskatt  i Eigersund og Fremskrittspartiets tilsvarende kuvending i Stavanger i saken om bybane føyer seg inn i et mønster som desverre er gjennomtrengende i HELE det politiske liv. Partier og deres ledere selger glatt sjelen for å oppnå makt- og godt betalte posisjoner.
Resultatet er en fortjent gjennomtrengende politikerforakt med dertil katastrofal lav valgdeltagelse. Egentlig burde politikere generelt  som bytter løfter mot godt betalte posisjoner, føle det vanskelig å kikke seg selv i speilet. Men intelligensnivået er tydelig vis like lavt som ryggraden er elastisk.Og da er de redusert til kun et legeme med en plukkråtten politikersjel som består av plastikk og gummi.
For å rette opp disse sørgelige tilstander har jeg en ide om hvordan vi kan begynne i Eigersund med å få opp moralen i politikere generelt og de mest løgnaktige utskuddene spesielt.
Vi importerer horer som foredragsholdere for politikerstanden. Horene kan lære polikerne moral. Hvis du betaler en ærlig hore for sex en hel natt , så får du den tjenesten du har betalt for. Ikke noe annet og mindre. Skulle horene benyttet seg av politikernes løgnoppskrift kunne du risikert , istedet for en hel natt med luksuriøs heterosex, å oppleve at den dyrt betalte tjenesten endte opp med at du måtte nøye deg med at en mannlig homoprostituert onanerte deg oppetter en garasjevegg.
Så har mine blogglesere et noenlunde riktig bilde av spriket mellom løfter fra våre folkevalgte og den virkelighet de i sin løgnaktighet og inkompetanse påfører oss alle.
Jo lenger jeg lever får jeg mer og mer respekt for horene og mindre og mindre respekt for politikerne.
Derfor er ærlige horer de best egnede til å holde foredrag for politikerne når det gjelder å respektere selve syretesten på redelighet. Og det er : ET  ORD  ER  ET  ORD , OG  ET  LØFTE  ER  ET  LØFTE.