torsdag 8. september 2011

VIKTIG KAPITTEL FRA UTØYA SOM ALDELES IKKE MÅ GLEMMES

En meget god bekjent av meg fra Østlandet var innom i dag og ga meg en oppsiktsvekkende opplysning vedrørende Utøya som jeg ikke hadde fått med meg og som jeg ser det som min plikt å bringe videre.
Min bekjente opplyste at fjernsynet intervjuet matrosen på Utøyferja om kvelden 22/7. Ferjemannen fortalte på fjernsynet at AUF-ledelsen (7-8) personer flyktet hals over hode og beslagla/kommanderte ferja for disse få personene. Matrosen uttalte videre at han var forundret over dette ettersom ferja er sertifisert til rundt 50 personer!  Mine bloggleserer bør prøve å fordøye denne oppsiktsvekkende opplysning!!
Senere på kvelden var disse eksplosive opplysningene redigert bort! Selvsagt på ordre fra "høyere hold". Så AP-styrte Norge skiller seg i så måte ikke ut fra China! Vedkommende uttalte at etter dette fikk han akutt kvalmefornemmelse hver gang han så AUF-lederen opptre på fjernsyn. Vedkommende skal nå tydeligvis skjermes totalt av AP-ledelsen. En sikker måte å få bråstopp i opprykk innen AP er å stille et eneste ubehagelig spørsmål vedrørende denne avslørende og himmelropende skandale.
Min bekjente er tidligere etterforsker i politiet og fortalte at han  gjennom sin lange karriere har erfart følgende hva angår den menneskelig natur under katastrofer.
Den ene tredjedel er feigingene som stikker av med en gang for å berge sitt eget skinn. Den andre tredjedelen blir helt paralysert. Den siste tredjedelen tar ansvar for sine medmenneskelige omgivelser med en eneste gang uten minste hensyn til egen sikkerhet.
På Utøya ble sistnevnte kategori fremragende ivaretatt av det sivile båtfolket. Disse skal fortest mulig offisielt gå i glemmeboken. Deres innsats er jo helt avslørende for de som representerte de egoistiske feigingene og det parti disse er utpekt til å lede i framtiden.
Jeg synes at de frykløse heltene blir husket på den måte at iallefall mine blogglesere videresender disse sjokkartede opplysningene til sine venner på de sosiale medier.