fredag 29. juli 2011

DØDE DOGMER DREPER ALLE DRØMMER

Som en meget internasjonal arbeidsdag går mot slutten ser jeg opp på et av mine favorittsitater. Samtidig som jeg tenker på alle de iskalde dogmer som har drept kvaliteten i så alt for mange menneskers liv, tenker jeg og på et annet sitat i samme slengen. TANKEN   ER   ORDETS  TRELL.

Disse to henger nøye sammen. Det vet jeg bedre enn noen. Jeg erindrer en fjortenåring som en gang ble spurt om hva han anså som det største tyveri. " Å  STJELE  DRØMMEN ", svarte gutten.
For det er nå engang slik at uten drøm og mot og muligheter til å forfølge drømmen, blir det bare en ansamling levende døde rutinemessige roboter.  Ikke minst forbruksroboter.
Det materialistiske forbrukssamfunn er det minst frie i menneskehetens historie. Dette materialistiske helvete har sammen med de døde dogmer drept alle våre drømmer.