torsdag 7. juli 2011

Hva har predikantene og moteskaperne til felles?

Begge disse lurendreierne bruker henholdsvis kristendom og moteskapning for å få publikum til å onanere sitt meget oppblåste ego. Og hvor har jeg så dette fra?

To sitater i dagens Dagbladet fikk meg til å se sammenhengen

Det ene var av Carl Jaochim Hambro:" KRISTENDOMMEN  HAR  FOR  MANGE  ADVOKATER  OG  FOR   FÅ  VITNER."

Den andre var av Lil Dagover:" JEG  HAR  OFTE  MISTANKE  OM  AT  MOTESKAPERNE  ER  FORKLEDTE  KARIKATURTEGNERE."  

Sistnevnte sitat minner jo om eventyret  keiserens nye klær. Det måtte jo en guttunge til for å gjennomskue humbugen og se at keiseren var naken.
Likheten med predikantene og moteskaperne er jo slående. Begge er fullstendig nakne hva angår substans.