fredag 8. juli 2011

UTLEGNING AV TO VISDOMMELIGE SITATER

Det første er av Herbert Spencer: " HELTEDYRKELSEN  ER  STERKEST  DER  RESPEKTEN  FOR  ENKELTMENESKETS  FRIHET  ER   MINST !
I den sammenheng husker jeg noen dype visdomsord av min gode venn ordfører Dag Sørensen i Sokndal. Han uttalte at enkeltmenneskets frihet står i forhold til fellesskapets styrke.
Det spørs om det i hele menneskehetens historie ikke er akkurat denne setning som beskriver frihetens virkelige dimensjon. Den dokumenterer til overmål at USA er et tvers gjennom ufritt samfunn. Den amerikanske "frihet" består kun i å utnytte sine medmennesker maksimalt , og denne tvers gjennom svindelfrihet (fra mitt meget subjektive ståsted) har de klart å eksportere til resten av verden.

Det andre ordspråk er av Alberto Moravia: " DIKTATURER  ER  ENVEISKJØRTE  GATER,  I  DEMOKRATIET  ER  DET  OGSÅ  MOTGÅENDE TRAFIKK!"
Det betyr at det er flere retninger som fører til Roma, men man må ha en viss overordnet organisering og hvor reglene og rettighetene er like for både høy og lav.
Dagens Russland er et skrekkeksempel på det motsatte, både politisk og ikke minst i trafikken hvor overklassen har sine egne trafikkregler.

.