onsdag 20. juli 2011

Fem millioner franskmenn lever i ensomhet

Det folk ikke tenker over er at sosial fattigdom og ensomhet kan være vel så trasig en skjebne som materiell fattigdom. På Cuba ble jeg slått av på tross av mangel på jordisk gods og gull generellt var den sosiale rikdom  helt iøynefallende.
Aftenposten hadde i går en tankevekkende artikkel om at så mange som fem millioner  franskmenn lever i den ytterste ensomhet. Utover vanlige fraser hadde disse i snitt kun tre korte samtaler med sine omgivelser i året. 'Det betyr at like mange mennesker i Frankrike som hele den norske befolkning kun ekstisterer som sosialt fremmede individer.
Så derfor- en av den virkelig livskunstners daglige øvelser er vedkommende teller sine velsignelser fortløpende. På engelsk heter det : Count your blessings!
Og en av de absolutte velsignelser er å ha meningsfulle samtaler med meningsfulle mennesker. Glem ikke det! Og foreløpig er dette skattefritt!