tirsdag 5. juli 2011

Moral og umoral

Filosofen Mandeville skriver :"Privat umoral gjør nytte for fellesskapet!"      Den  var  dyyyp.

"Det som er moral i et land er umoral i et annet!.

Har en norsk politiker to elskerinner, er det umoral etter norske forhold.

Har en fransk politiker det samme er det umoral i Fransk politikk. Han burde minst hatt fire elskerinner.