torsdag 28. juli 2011

De dansende og humørfyllte hattedamer fra Arendal

Da jeg i juli 2006 startet opp med australske hatter var det etter nøye overveielser og meget grundig detektivarbeid på forhånd. Jeg studerte hattebutikkene i Sydney i 2002 og bestemte meg for at jeg skulle ha et opplegg som ikke engang fantes i Australia
Jeg beregnet at salget skulle fordele seg slik: Egersundsregionen 5 %, resten av Rogaland 40 %, Norge utenfor Rogaland 50 % og utlandet 5 %.
De første hundretalls hatter jeg solgte noterte jeg ikke ned, men det har jeg gjordt med de siste 400. Hvor spredt hattesalget er kan illustreres med de siste 20 solgte hvor kjøperne har kommet fra: Egersund, Stavanger, Arendal,Arendal,Hardanger, Hardanger, Stord, Bergen, Stavanger, Tromsø, København, Vigrestad, Stavanger, USA, Ålborg, Sandnes, Vigrestad, Bodø, Klepp, Sandnes. Og like spredt er resten.
Når det gjaldt nærområdet definerte jeg dette som Bergen til Arendal. De hatteinteresserte innen dette geografiske området skulle legge ut på dagstur til Egersund for å få seg en helt spesiell hatt.
Det har jeg tidligere opplevd fra Bergen , og i går fra Arendal.
3 blide damer rundt 60 kjørte ens ærende fra sørlandsbyen for at to av dem skulle få seg hatt med krokodilleskinn og tenner. Dere skulle sett dem der de danset ut av The Australian Hatwalk med hattene på og særdeles krye svingende med veskene som kunstner Harald Sørensen har designet hvor det under den mektige vær står From Australia to Egersund. Veskene kommer til å bli særdeles verdifulle i framtiden.
Så hvis dette blogginnslag er reklame for noen, så er det sandelig reklame for Egersund by. Jeg er ikke helt sikker på om byen fortjener min innsats for å trekke folk hit.