fredag 22. juli 2011

Noen få ord i ettertankens time.

9. september 2001  forandret USA for alltid

15. juli 2011 forstår vi nordmenn  nå hvilket indre jordskjelv som rammet hver enkelt amerikaner. Denne dag var dagen da vi nordmenn forsto at tiden for "trygghet fra terror" uigjenkallelig er over. Vi er alle i samme båt. Troskyldighetens uvitenhet er vi nå  kurert for for all fremtid.