fredag 10. juni 2011

Amish, Læstadius og sektene i Egersund har klare likhetstrekk

Min eventyrlige reise til Amishland i USA 1999 skal jeg komme tilbake til i flere omganger. For der så jeg krystallklart min egen barndomsekt i rendyrket form. Det som slo meg med en eneste gang var at det fantes ingen som helst seriøs kristen substans, i likhet med sektene i Kristiansand/Egersund, og også læstadianerne i Nord-Norge. Det var en smakløs kvasilreligiøs lapskaus  av  gammel vane, ytre former og menneskapte forbud OG  påbud. Ekte kristendoms forutsetning, det livgivende blod ved navn generøs og varm kjærlighet, er fullstendig fraværende i alle tre bevegelser. Vel og merke offisielt! Privat er det veeeldig mye godt humør i spesielt sektene i Kristiansand/Egersund. Sure bedehus har mye å lære i så henseende! Og da SPESIELT  av sjefen i Hovedkontoret! Jeg rett og slett liker mannen - og ikke minst hans sprudlende frue!
Sektene i Egersund/Kristiansand skiller seg ut fra de to andre bevegelser med at de er totalt integrert i det moderne samfunn med aldeles topp moderne skoler, flere av medlemmene driver næringsvirksomhet både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Og etter at Hovedkontoret sluttet med det idiotiske forbud mot bukser for damer, kan du i det hektiske hverdagsliv ikke se forskjell på sektmedlemmene og "verdens børn". Unntaket er Filialen som har en advokat som "forstander". Her er det total kirketukt hva angår forbud mot bukser for damer.
Det interessante, jfr. mine opplysninger, er at Hovedkontoret har absolutt forbud mot iallefall to yrker, frisør og advokat!
Men til tross at sektene lokalt er blitt topp moderne, så er dette  bare en sminke på den gamle hore som fortsatt driver horeri med den ytre gudstjeneste og fordømmer alle andre enn dem selv som mindreverdige mennesker. Her er de helt på linje med Amish. Alle disse kvasilreligiøse skrullingene skulle, sett fra mitt ståsted, fått en egen avdeling i en eller annen dyrehave.Det kunne blitt en attraksjon for turister fra viden omkring. Amish er allerede en stor turistmagnet i USA, så hvorfor ikke også på Sørvestlandet?
En slående likhet med Amish, læstadianerne og lokalsektene er den konstante indre borgerkrig om hvem av disse selvutvalgte som virkelig forvalter den "eneste og sanne lære". Alle tre har delt seg opp i mange fraksjoner. Hos Amish kan du se det på farven på hestekjerrene, hos læstadianerne gardiner og potteplanter og lokalt om damene bruker "syndige" bukser.Selv har jeg på aller nærmeste hold opplevd to av "borgerkrigene". Djevelen regissserte det hele med myndig hånd, akkurat som i Bosnia på Balkan.
Nå er ikke bokstavkløyving noe nytt innen "kristenheten".Rundt 500 år etter Kristus delte den østromerske og den vestromerske seg i to grunnet uenighet OM  ET  ENESTE  ORD !!!!  Så jeg har stor forståelse for VÅR HERRE som i ettertenksom øyeblikk uttalt: " Mig angrer at jeg skapte mennesket!"  Det samme med dikteren som uttalte: " Jo mer jeg betrakter menneskerasen, mer betrakter jeg min hund!"
Så nå er det nok med sekter og religion på bloggen for lange tider. Nå skal vi reise rundt i verden og dele med oss storartede opplevelser. Det blir mye mer interessant.  Religionsdiskusjonen var et opplysende pliktløp fra min side ettersom ingen andre hadde fjærneste mulighet til å gjøre det samme.