lørdag 11. juni 2011

Bloggen blir nå i Danmark i fire dager

16. juni er vi forhåpentligvis tilbake med fersk Danmarksrapport.