fredag 3. juni 2011

Kvasireligiøse sekter som strukturerelle ÅNDSRASISTISKE organisasjoner

Vår Herre har strammet meg opp kraftig ettersom jeg ikke hørte nøye nok etter sist gang vi samtalte. I overskriften hadde jeg ikke sitert HAM rett. Jeg hadde skrevet åndskriminelle. Så dette til forklaring og unnskyldning til de som måtte føle seg støtt. Vår Herre ba meg sjekke hørselen.
Så kan man  jo føre en akedemisk diskusjon om en mulig åndsrasistisk organisasjon i bunn og grunn er en kriminell organisasjon. Jeg tror jeg vet svaret.