mandag 20. juni 2011

Privat byråkrati kan være like dyrt og ineffektivt

Jeg må bare få føye til overskriften. Forskjellen mellom privat og offentlig byråkrati er at det private er utsatt for konkurranse hele tiden. Det slipper det offentlige og tidvis aldeles udugelige byråkrati.