mandag 20. juni 2011

TRE ABSOLUTTE PERLER AV NOEN SITATER

Jeg starter dagen med å blogge disse tre blinkskudd:

" En konservativ er et menneske som tror at ingenting bør gjøres første gang"
Alfred A. Wiggam


"Økonomi er kunsten å bruke penger på en slik måte at ingen får noensomhelst glede av dem"
Torvald Galin


"Det kreves gode byråkrater for å holde en velorganisert ineffektivitet  i gang".
Henrik Tikkanen

Den siste er jo en av tidenes mest presise. Hvor mange av oss har ikke møtt disse inkompetente, arrogante, pompøse byråkratiske parasitter på vår livets vei.
Tidligere venstrepolitiker Dørum uttalte da nokså presis at byråkratiet er kun til får å gjøre dagliglivet unødvendig dyrt og komplisert for folk flest.

Byråkratiet er tydeligvis den åttende landeplage som vi skal slite med så lenge verden står.