torsdag 9. juni 2011

Kvasireligiøs mafiaboss og bordellvert er riktigere betegnelse

Etter at jeg  igår hadde sendt av gårde min betimelige kanonade vedrørerende sekter som kamuflerte kvasireligiøse horehus, hadde jeg besøk av dame fra Troms som hadde vært medlem av læstadianerne. Google Læstadius- så får du nødvendig bakgrunnsstoff.
Det hun fortalte bare bekreftet mine egne erfaringer. Det var familier som ble delt på midten fordi de tilhørte en annen fløy. Det var fjernsyn som var skjult på loftet for at de mest fanatiske ikke skulle oppdage det. Men mest av alt var det den KONSTANTE  FRYKTEN  som lå der hele tiden.
SELVFØLGELIG!!!! At jeg ikke har sett dette før så tydelig. Dette er jo standard oppskrift som mafiaen benytter seg av. I tillegg til regelmessig å presse medlemmene for penger, så bruker man den konstante frykt som effektivt våpen. Så disse kvasireligiøse sekter er  fra mitt ståsted jo intet annet enn en kamuflert mafiaorganiasjon. Og lederne er kombinerte mafiabosser som sprer konstant frykt rundt seg og i tillegg bordellverter som sørger for å inkassere regelmessig kollekt.
Det mest avskyelige med lokalsektene i Kristiansand/Egersund er hva som skjer med de nye medlemmene som gifter seg inn i dette forskrekkelige system i godt voksen alder. De må øyeblikkelig akseptere at alle andre som ikke er medlem av denne sekt (inklusive deres egen familie) egentlig er mindreverdig menneskelig søppel. De har nemlig ikke den rette dåp. Og det er den absolutte forutsetning for å komme til den såkaldte himmel. ALLE ANDRE PÅ JORDKLODEN er, ifølge disse i mine øyne forskrulleteog religiøse tullingene, fordømt til helvetes evige ild og pine.
Har du kommet inn i denne kvasireligøse fangeleiren, må du gi avkall på å delta i noensomhelst annen form for gudstjeneste. Å følge dine egne foreldre i deres begravelse er forbudt! Så må jeg ha forståelse for at fra mitt ståsted er det egentlig noe satanisk over dette fullstendig iskalde, kjærlighetsløse og menneskefiendlige system. At det i tillegg kaller seg "kristelig" må være djevelens mest utspekulerte og groteske vits.
Jeg vil gjenta hva jeg har skrevet før. Jeg ville ikke vært mitt barndoms medlemskap i sekten foruten.Det har gitt meg en formue i form av ubetalelige minner. Vel og merke for at jeg fikk de to foreldre jeg fikk. De var egentlig fremmedelementer ettersom begge var fullstendig blåst for minste selvgod fanatisme. De hadde fått den nåde å ikke bli besmittet med den åndelige aids som har ødelagt så altfor mange skjebner i dette kvasiåndelige fangehullet.
En bitter godt voksen dame som sekten hadde ødelagt livet for, uttalte til meg at dette var egentlig organisert forbrytelse hvor lederne burde hatt fengselsstraff. Hadde hun vært yngre skulle hun gått til rettsak mot staten på samme grunnlaget som mishandlede barnehjemsbarn som hadde fått ødelagt livet sitt. Men det aller mest forskrekkelige , sett fra mitt subjektive synspunkt, er at staten generøst støtter dette som egentlig er intet annet enn en utspekulert kamuflert rasistorganisasjon.