torsdag 30. juni 2011

Dagens visdomsord

Jeg får ikke tid til noe mer  i dag enn dette: "INGEN  BIDRAR  I  DEN  GRAD  TIL  UNDERHOLDNINGEN   I   ET  SELSKAP  SOM  DEM  SOM  IKKE  ER  TIL  STEDE  I  DET  HELE  TATT" .  Audrey Hepburn

Audrey, du har helt rett. Tenk hvis vi ikke hadde noen å baktale! Det er jo det som er selve krydderet i den sosiale omgang!