torsdag 4. august 2011

Er stalinist Grieg og terrorist Breivik to alen av samme stykke ?

Jeg leste noe i dagens Stavanger Aftenblad som uroet meg særdeles mye- og samtidig bekreftet noe jeg visste. Og det var at Nordahl Grieg ,som til de grader siteres i norske aviser etter Breiviks terrorangrep, var stalinist. Og som stalinist forsvarte han Stalins utrenskinger under Moskvaprosessesene  " som nødvendige".  Mange, mange sakesløse og uskyldige russere ble henrettet.
Når terroristen henrettet uskyldige på Utøya , uttalte han at "likte det ikke, men det var nødvendig."

Så spørsmålet er om det egentlig er noen fundamental forskjell på Grieg og Breivik når det gjelder å representere den svarteste og mest sataniske ondskap. Jeg er redd for at svaret er uhyggelig.