tirsdag 2. august 2011

Hvis jeg som professor skulle forklart at mot er billetten til virkelig liv

I sin tid fikk jeg en benk av Samuel Thengs som er skåret ut av en gigantisk gran. Jeg kaller denne benken for "benken som representerer det sunne bondevett i Rogaland". Jeg har i dag nesten egenhendig flyttet dette mange hundre kilo monstrum. Jeg måtte spesialkonstruer to flate traller som måtte skyves inn under stammen etter at giganten var jekket opp. Nå er den på plass rett over "Visdommens benk" med de to ugler.
Hver for seg er benkene en turistseverdighet. Plassert rett overfor hverandre er dette et syn hva angår sittebenker som ikke har sin make på Moder Jord.
Men så var det tilbake til overskriften.
Når publikum skal kopiere nøkler viser jeg dem et brett med en blank vanlig nøkkel uten personlighet og så 30 assorterte i all verdens farver, bilder og mønster. Så kan de velge selv.
Hvis jeg som professor skulle forklart livets muligheter foran et auditorium med 500 studenter, ville jeg vist dem dette brett. Tar du ingen sjanser, så eksisterer du anonymt som en kjedelig person i en kjedelig eksistens.
Bruker du imidlertid motet som billett til å hoppe fra den trygge, trøtte eksistens til den første fargerike, så åpner den synet til en spennende verden, som igjen åpner for neste, som igjen åpner for neste, som igjen, som igjen........
Det at jeg i sin tid tok spranget og reiste til Australia for å oppleve et annet utsynspunkt på den trøtte sportsbransjen, har revolusjonert mitt yrkesmessige liv i en grad jeg ikke trodde var mulig. Jeg ser nå at sportsbransjen er like hjernevasket som en hvilken som helst annen sekt. Mens de lokale sekter hersker over religiøst hjernevaskede slaver, så hersker sportsbransjen over økonomisk hjernevaskede slaver. Jeg er er av de ytterst få i Norge som har opplevd begge. Jeg foretrekker faktisk førstnevnet.
Å slave i sportsbransjen har vært en balansegang i mellom galehuset og fattighuset i altfor mange år.


AND   NOW   IT   IS   PAYBACKTIME!