onsdag 17. august 2011

TERRORIST BREIVEK OG RELIGIØSE SEKTER LIKE FORFERDELIG FORSKRUDD

Når du som meg har bakgrunn i en lokal sekt så er du meget oppmerksom på likheten i tenkingen mellom terrorist Breivik og de  fanatiske lederne av slike sekter.
Når Breivik uttaler " at han likte ikke å henrette ungdommene på Utøya, men at det var noe han var nødt til å gjøre, så er det tydelig at utenom meg er det ytterst få  i Norge som forstår at dette er en "ærlig" uttalelse fra et menneske som er ikke først og fremst er ond, men i ekstrem grad forstyrret.
Det er samme forstyrrelse som preger fanatikerne i religiøse sekter. De må bygge opp et fiendebilde mellom de "rettferdige" og de "vantro". Og det er akkurat dette kunstige og indoktrinerte fiendebilde som er selve forutsetningen for utøvet vold mot "vantro hunder" og "annerledes tenkende".
Her er det først og fremst tilgang til våpen som avgjør. Det hadde Breivik. Han var tydeligvis fullstendig overbevist i sin ytterst forskrudde verden om at han med sin terror utførte en "god" gjerning på vegne av kommende slekter. Han var tydeligvis ute på et privat "korstog" . I all sin uhyrlighet var det faktisk en viss logikk over hans gjerninger når dette koples til han forvridde menneskesyn.
For å forstå dette fullt ut må du som sagt ha vært medlem av en hjernevaskende sekt som jeg selv i sin tid var. Det har gitt meg et forskrekkelig innsyn i hva som er  mulig å få potensielt vettuge mennesker til å tro på når den åndelige rasisme er effektiv nok. Og da hadde de - gitt optimale forutsetninger- slaktet ned for fote akkurat som terrorist Breivik. Og det uhyggelige er - alle mennesker- gitt nok konsentert indoktrinering uten minste motforestilling er potensielle drapsmaskiner i kampen for "den rette lære".
Så derfor er Breivik i mine øyne ikke mer fundamental "ond" enn en gjennomsnittsborger; han har bare   fått utvikle sitt absolutte vanvidd fullstendig uten noensomhelst kontroll eller minste korrektiv.